Mélygarázs Petőfi tér

TISZTELT ÜGYFELEINK!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a mélygarázs esetenként előforduló telítődése miatt a különböző típusú bérletekből kiadható mennyiségek korlátozása vált szükségessé. Az aktuálisan rendelkezésre álló bérlettípusokról a helyszínen a diszpécser tud információt adni. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a fizető parkolás rendjéről szóló módosított 11/2010. (VI. 30.) számú 2012. január 01. napjától hatályos rendelete az alábbiak szerint rendelkezik a Sopron, Petőfi téri mélygarázzsal kapcsolatos szolgáltatásainak, területének igénybevételéről, használatáról. A rendelet területi hatálya Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területének „Várakozási övezet” KRESZ-táblával megjelölt parkolóhelyeire (továbbiakban: parkolóhely), melyet a rendelet 1. számú melléklete tartalmaz, valamint a Petőfi téri mélygarázsban létesített fizető várakozóhelyekre terjed ki, melynek üzemeltetője a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban Szolgáltató).

Parkolási rendszer maximális várakozási időtartamai és díjtételei
2016. június 01. napjától
  (a díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák)

a) Parkolójegy díja az első fél órát követően (Ft/óra)

  nappal (8:00 – 18:00) éjszaka (18:00 – 8:00)
személygépkocsi 300 150
motorkerékpár 300 150

Az első fél óra díjmentes.

b) Bérletek díja (személygépkocsira és motorkerékpárokra vonatkozik)

Sorsz. Megnevezés

Éves
(Ft/év)

30 napos 7 napos 10/A.§ (2) bekezdés szerinti
jogosultak kedvezménye
1. Nappali bérlet 50.800 7.112 - 20%
2. Éjszakai bérlet 30.480 3.556 - 20%
3. Egész napos bérlet 71.120 9.652 5.080 20%
4. Kizárólagos használat 304.800 - - -

c) Kezelési költség (esetenként) 508.- Ft

d) A bérlet elvesztése esetén a tulajdonos 1524.-Ft cseredíj megfizetése mellett kérheti új bérlet kibocsátását.

Kombinált plusz bérlet: 138.684,- Ft/év  

Megvásárolható a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. 9400 Sopron, Verő József u. 1. szám alatt (Innovációs Központ) található parkolási ügyfélszolgálati irodájában.

Bérletvásárlás, számlaadás, elérhetőségek

Bérletvásárlás:

a -1. szinten lévő diszpécser helységben, minden nap 06:00 órától 20:00 óráig (kivéve Kombinált plusz bérlet lsd. fent)

Elérhetőségek

  Telefon E-mail
Információs/ diszpécser szolgálat 3699/312-511
3630/834-37-09
petofi.ter.melygarazs@sopronholding.hu
Mélygarázs művezető 3630/450-43-67 sule.peter@sopronholding.hu
Szolgáltató 3699/514-541 holding@sopronholding.hu


A Petőfi téri mélygarázs beléptető rendszerének használata

Alkalmi parkolóvendégek

1. Hajtson a bejárati sorompóhoz! A terminálon található zöld gomb megnyomásával kérjen jegyet! A jegy elvétele után a sorompó felnyílik, majd az áthaladás után automatikusan záródik. Az áthaladás megkezdésére 30 másodperce van
2. Állítsa le a járművet egy szabad parkolóhelyre! Húzza be a kéziféket, az ajtókat és ablakokat gondosan zárja be! A lift vagy a lépcsőház használatával elhagyhatja a parkolóházat. A bejáratnál kapott jegyet vigye magával!
3. A visszaérkezéskor, mielőtt a járművéhez megy, egyenlítse ki a parkolási díjat a lépcsőházban vagy a liftek földszinti előterében található fizetőautomatánál! Csúsztassa a jegyet vonalkóddal felfelé a jelzett nyílásba! Az automata kijelzőjéről olvassa le a fizetendő díjat! Fizessen a jelzett érmékkel és/vagy bankjegyekkel! Vegye el a kártyát és a visszajáró pénzt! Igény esetén a megfelelő gombbal kérjen fizetési igazoló szelvényt! Figyelem! A fizetéstől számított 15 percen belül el kell hagynia a
parkolóházat. Ennél hosszabb idő eltelte esetén a többlet parkolás díját az automatánál kell megfizetnie.
4. A járművel hajtson a kijárati sorompóhoz! A jegyet csúsztassa vonalkóddal felfelé a terminál kártyaolvasó nyílásába! Az érvényesség ellenőrzése után a sorompó felnyílik, majd az áthaladás után automatikusan záródik.

 Bérlőkártyával rendelkező parkolóvendégek

1. Hajtson a bejárati sorompóhoz! A terminálon található kártyaolvasó nyílásába csúsztassa be bérlőkártyáját vonalkóddal felfelé! Az érvényesség ellenőrzése után vegye el a kártyát! Ezután a sorompó felnyílik, majd az áthaladás után automatikusan záródik.
2. Állítsa le a járművet egy szabad parkolóhelyre! Húzza be a kéziféket, az ajtókat és ablakokat gondosan zárja be! A lift vagy a lépcsőház használatával elhagyhatja a parkolóházat.
3. Visszatérés után hajtson a kijárati sorompóhoz! A bérlőkártyát csúsztassa a terminál kártyaolvasó termináljába vonalkóddal felfelé! Az érvényesség ellenőrzése után vegye el a kártyáját, ezután a sorompó felnyílik, majd az áthaladás után automatik
usan záródik.

Elveszített vagy olvashatatlan jegy esetén1.

1. Menjen a fizetőautomatához! Az érintőképernyőn található „Elveszett jegy” gombot nyomja meg!
2. Fizesse ki a jelzett összeget a megfelelő érmék és/vagy bankjegyek segítségével!
3. Vegye el és vigye magával az automata által nyomtatott bizonylatot, melyen a kihajtási kód szerepel!
4. Hajtson a kijárati sorompóhoz! A terminál billentyűzetén üsse be a kihajtási kódot! Az érvényesség ellenőrzése után vegye el a kártyáját, ezután a sorompó felnyílik, majd az áthaladás után automatikusan záródik.

5. melléklet az57/2009. (XII. 22.) Sopron Város Önkormányzati rendelethez

SOPRON PETŐFI TÉRI MÉLYGARÁZS HASZNÁLATÁNAK RENDJE

1.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1.A mélygarázs szolgáltatásainak, területének igénybevétele, használata kizárólag a mélygarázs tulajdonosa, hasznosítója illetve megbízásából üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető) és a parkolóhelyet parkolás céljából igénybe vevő ügyfél, illetve bérlő (továbbiakban: Bérlő, együttesen: Felek) között érvényes létrejött és hatályos használati illetve bérleti szerződésben (továbbá: Bérleti Szerződés) foglaltak szerint, aszerződés megkötése után engedélyezett.
1.2.Rövid idejű parkolás esetén Felek között a –rövid lejáratú–Bérleti Szerződés a parkolási belépőjegy automatából történő  kézhezvétellel jön létre (ha tulajdonos a mélygarázs igénybevételéért, használatáért díjat nem szed, akkor a mélygarázs területére való behajtással jön létre), és a parkolási díj megfizetését követően (kivéve díjmentes parkolás) a mélygarázs parkolt járművel történő elhagyásával szűnik meg abban az esetben,amennyiben Bérlő a létesítményt szabályszerűen használta, és kártérítési kötelezettsége Üzemeltető felé nemállapítható meg. Amennyiben Bérlő kártérítési kötelezettsége állapítható meg, úgy a Bérleti Szerződés a kár rendezésével vagyFelek erre vonatkozó külön megállapodásával szűnik meg.
1.3. Bérletes parkolás esetén Felek között a Bérleti Szerződés a szerződés aláírásával jön létre, és az abban foglalt feltételek szerint hatályos.
1.4.Bérlő a Bérleti Szerződés megkötésével egyben nyilatkozik, hogy a mélygarázs használatára vonatkozójelen szabályozást megismerte, kijelenti, hogy az előírt kötelmeket maradéktalanul tudomásul vette, azokat–kötelező érvénnyel–betartja, valamint megszerzi a jogot, hogy gépjárművét a garázsterületen belül, a rendelkezésre álló szabad parkolóhelyeken leállítsa.
1.5. Tűzveszélyes rakományt szállító illetve gázüzemű járművel behajtani, azt a mélygarázsban leállítani TILOS!
1.6. A parkoló-vagy tároló helyen éghető folyadékot, éghető gázt–a gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével–tárolni TILOS! Üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejteni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet folytatni, berendezésen javítást végezni a mélygarázs területén TILOS!
1.7. Aki tűzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a mélygarázs tűzjelzésre rendszeresített eszközein keresztül és / vagy személyesen a mélygarázs biztonsági illetve információs szolgálatánál.
1.8.A mélygarázsban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban rögzített tűzveszélyességi osztályba sorolhatóanyagok tárolása TILOS!
1.9. Dohányzás és nyílt láng használata TILOS! Tűz esetén minden, nem a tűz eloltásával foglalkozó személynek a mélygarázst a legrövidebb úton – a kijelölt menekülési útvonalakon keresztül–el kell hagynia.
1.10. CO VESZÉLY jelzés esetén a mélygarázst minden személynek a legrövidebb úton –a kijelölt menekülési útvonalakon keresztül–el kell hagynia.
1.11. A mélygarázsba kerékpárral lehajtani TILOS, kerékpárt a rámpákon csak tolni szabad!
1.12.A rámpákon gyalogosan illetve a mélygarázs bármely területén gördeszkával, görkorcsolyával közlekedni balesetveszélyes és TILOS!
1.13.Az Üzemeltető engedélye nélkül a mélygarázs teljes területén TILOS alkalmi-, kereskedelmi-, reklám-,propaganda tevékenység folytatása, megállító táblák, falragaszok, szórólapok, stb. elhelyezése, utcazene szolgáltatása. TILOS fényképezni, filmfelvételt készíteni, csomagot, poggyásztőrizetlenül hagyni.
1.14. 14 év alatti személyek csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak a mélygarázsban.
1.15. A mélygarázsban minden személy csak saját felelősségére tartózkodhat.
1.16. TILOS koldulni, kéregetni!
1.17. TILOS bármely olyan tevékenység
folytatása, amely közerkölcsöt sért!
1.18. Forgalmi rendszámmal nem rendelkező járművek leállása a garázsba csak Üzemeltetővel történő
előzetes egyeztetés és külön megállapodás alapján megengedett.
1.19. Bérlő–bérletes parkolás esetén–köteles Üzemeltetővel minden elérhetőségét (értesítési cím, vezetékesés mobil telefonszám, munkahely címe, telefonszáma) írásban közölni, és azok esetleges változásaithaladéktalanul írásban bejelenteni.

2.MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

2.1.A mélygarázs teljes területén a KRESZ szabályai érvényesek. Gépjárművek a mélygarázs teljes területén,beleértve a le és kihajtó rámpákat is, maximum 15 km/h sebességgel közlekedhetnek. Az összekötő-és gyalogosutakat, a be-és kijáratokat, a menekülési útvonalakat, a tűzoltóság illetve a technikai személyzet számára fenntartott vagy bármely más okból forgalom elől elzárt területeket TILOS leállított járművekkel vagy más tárgyakkal eltorlaszolni.
2.2. Üzemeltető utasításait Bérlő mindenkor maradéktalanul köteles teljesíteni.
2.3. A járművet leállítása után szabályszerűen be kell zárni, és a garázst haladéktalanul el kell hagyni. A motor hosszas járatása TILOS! Gépjárművön karbantartási, tisztítási és javítási munkálatok a garázs területén nemvégezhetők. Ez alól kivétel az elszállítandó gépjármű szükségszerű üzembe helyezése, melyet csak a garázs személyzete vagy megbízottja végezhet.
2.4. Bérlő, a garázs berendezésében okozott kárt haladéktalanul köteles Üzemeltetőnek bejelenteni. A garázs elkerülhető szennyeződéseinek eltakarításával járó költségeket okozója köteles megtéríteni.
2.5. A garázs területén minden technikai és közlekedés biztonsági berendezéshez nyúlni TILOS, kivéve veszély helyzet esetén a vészjelző berendezések használatát (pl.: tűzjelző), továbbá a szolgáltatás berendezéseit (pl. szociális helyiségek).
2.6. A mélygarázs területén érvényes közlekedési szabályok megszegése esetén Bérlő a díjszabásban rögzített összegű külön eljárási díjat köteles fizetni. A díj megfizetésével azonban Üzemeltető ezen összeget meghaladó kár megtérítése iránti igénye változatlanul fennmarad.

3.ÜZEMELTETŐ FELELŐSSÉGE

3.1. Üzemeltető kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy a jármű parkolásához szükséges helyet használható állapotban Bérlő rendelkezésére bocsátja. Üzemeltető nem köteles a garázst fűteni, padlózatot folyamatosan száraz állapotban tartani, továbbá a járműveket illetve azokon/azokban és a garázs területén található tárgyakat felügyelni, őrizni vagy megóvni,
3.2. Üzemeltető kizárólag azokért a károkért tartozik felelősséggel, amelyeket ő maga, személyzete vagy kisegítő személyzete–akikért a vonatkozó jogszabályok alapján felel–szándékosan vagy gondatlan magatartásával okozott. Harmadik személy által okozott károkért Üzemeltető nem felel.
3.3. Lopásból, gépkocsi feltörésből, harmadik személy egyéb erőszakos cselekményéből eredő esetleges károk illetékes rendőrkapitányságnak történő bejelentése Bérlő kötelezettsége.
3.4. Az Üzemeltető a mélygarázs telepített megfigyelő rendszerének felvételeit csak jogi személynek, szervezetnek kötelesrendelkezésre bocsátani.
3.5. Üzemeltető nem felel olyan károkért, amelyeket közvetve vagy közvetlenül vis major okoztak.

4.BÉRLŐ FELELŐSSÉGE

4.1. Bérlő a mélygarázsba telepített egyéb szolgáltatásokat kizárólag saját felelősségére és kárveszélyére veheti igénybe. Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a járműben hagyott tárgyakért, értékekért, a jármű állagáért, stb.
4.2.A mélygarázs területén őrizetlenül hagyott, ismeretlen eredetű csomagokat Üzemeltető–a csomag felnyitása illetve a csomag tartalmának vizsgálata nélkül–megsemmisíti, vagy megsemmisítésre elszállíttatja. Ezen intézkedésekből adódóan keletkező esetleges károkért Üzemeltető semmilyen felelősséggel nem tartozik.
 

5.DÍJAK ÉS DÍJFIZETÉS

5.1. A díjak és díjtételek megállapítására a tulajdonos jogosult.
5.2. Üzemeltető az érvényes parkolási díjakat, illetve a nyitvatartási időt a mélygarázsban elhelyezett hirdetményein teszi közzé, illetve a Bérleti Szerződésekben rögzíti.
5.3. Mozgáskorlátozott kártya a mélygarázsban nem jogosít díj mentességre.
5.4. A mélygarázsból kihajtani csak a parkolási díj megfizetését követően illetve érvényes bérlettel szabad. Amennyiben Bérlő parkolási díj megfizetése nélkül kísérli meg elhagyni a mélygarázst, úgy ha nem tudja kétséget kizáróan bizonyítani parkolási idejét, Üzemeltető a díjszabásban közzétett napoknak megfelelő parkolási díjat követelhet. Ezen felül Üzemeltető a mélygarázs rendjének megsértése miatt a 6. pontok szerintiköveteléseket érvényesítheti.
5.5. Amennyiben egy jármű két vagy több parkolóhelyet is elfoglal, akkor–a helyfoglalás mértékének megfelelően–többletdíjat kell fizetni.

6.KAUCIÓ, KÁRTÉRÍTÉSI KÖLTSÉGEK, BIZTOSÍTÉK

6.1. Amennyiben Bérlő parkolójegyét elveszíti, köteles személyi adatait az eljáró személyzet részére jegyzőkönyvbe diktálni, okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, forgalmi engedély) azonosítás, adategyeztetés, ellenőrzés céljából felmutatni, és az eseményről készült jegyzőkönyvet aláírni. Ha hosszabb parkolási idő nem bizonyítható, úgy Bérlő a díjszabásban közzétett napoknak megfelelő parkolási díjat köteles megfizetni Üzemeltető részére.
6.2. A mélygarázs használatának megfizetése, különösen a forgalmi rendszámmal nem rendelkező járművek leállítása vagy parkolási díj megfizetése nélküli távozás esetén Üzemeltető a díjszabás szerinti erre az esetre meghatározott díj kötbérként való megfizetését követelheti Bérlőtől. Mindezen felül Üzemeltető követelheti minden, a mélygarázs rendjének megsértésével kapcsolatos ráfordításának, különösen rendőrségi vizsgálatok, szakértők alkalmazása, javítási munkálatok miatt felmerült költségek, ügyvédi költségek, stb. megtérítését.
6.3. Amennyiben Felek írásban másképpen nem rendelkeznek, úgy Üzemeltetőt, mint zálogjogosultat jelen szerződéssel kapcsolatos követelései kielégítésére, a járműre, illetve annak tartalmára szerződésen alapuló zálogjog is megilleti. Felek megállapodnak abban, hogy zálogjogosult, amennyiben Bérlő fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, jogosult a zálogtárgyat zálogtárgyak értékesítésével foglalkozó személynek vagy árverés szervezésére jogosult személynek átadni, az eladási árból követeléseit kielégíteni. A maradványösszeggel Üzemeltető köteles Bérlő felé elszámolni.

7.AZ ÉRVÉNYESSÉG IDŐTARTAMA, A JÁRMŰ ELTÁVOLÍTÁSA

7.1. Egyéb megállapodás hiányában a folyamatos parkolás leghosszabb időtartama 4 hét. Üzemeltető jogosulta mélygarázsban parkoló járművet tartalmával együtt Bérlő veszélyére és költségére a garázsból eltávolítani, és díjfizetési kötelezettség nélküli közlekedési területen leállítani, a járművet garázson belül áthelyezni, és saját döntése szerint biztosítani, hogy Bérlő a járművel Üzemeltető, vagy annak személyzete közreműködése nélkülne tudjon a garázsból kihajtani, vagy a 6.3. pont szerint értékesíteni, ha:–a leghosszabb parkolási idő lejárt, és ezt megelőzően a Bérlőt vagy a forgalmi engedély tulajdonosát írásban erről értesítették, az értesítés pedig eredménytelen volt, vagy ha a jármű értéke az esedékes bérleti díjat nyilvánvalóan nem haladja meg,–a járműből folyik az üzemanyag vagy más (tűzveszélyes, maró, irritáló, etc.) folyékony anyag, a jármű füstöl, vagy egyéb hibái veszélyeztetik, vagy akadályozzák a mélygarázs üzemeltetését, –a jármű forgalmi engedéllyel nem rendelkezik, vagy a parkolás ideje alatt a forgalmi engedélye érvényét veszíti,–a járművet nem szabályszerűen, a közlekedést akadályozó módon, illetve előre lefoglalt helyre állították le.
7.2. Üzemeltetőt a jármű garázsból történő eltávolításáig a parkolási díjszabásnak megfelelő díj illeti meg.

8. A TELJESÍTÉS HELYE, ILLETÉKESSÉG

8.1. A teljesítés helye Sopron, Petőfi téri mélygarázs (Sopron, Petőfi tér hrsz.168/1 és 168/2), mely parkolóhelyének használatára vonatkozóan a Bérleti Szerződést kötötték, illetve amelyben a rövid időre szóló parkolási jegyet kiváltották.
8.2. Elérhetőségek:
Információs/diszpécser szolgálat: +36 30/ 834-37-09
petofi.ter.melygarazs@sopronholding.hu
Mélygarázs művezető: +36 30/ 450-43-67
Üzemeltető: +36 99/ 514-541
sopronholding@sopronholding.hu
8.3.Jelen szabályozásban nem érintett kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
 

Mélygarázs működésére vonatkozó rendelkezések

9. §
(1) A Szolgáltató köteles elhelyezni a mélygarázs bejárata előtt

a) a szabad férőhelyek számát,

b) a magasságkorlátozást és

c) a minimum óradíjtételt tartalmazó információs eszközt.

(2) A Szolgáltató köteles elhelyezni a mélygarázsban:

a) a Szolgáltató nevét, címét,

b) az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét,

c) a várakozási díj és pótdíj összegét járműfajtánként,

d) a várakozási díj megfizetésének módját,

e) a mélygarázs használatának rendjét,

f) a közlekedési rendnek megfelelő kötelező haladási és elsőbbségadási szabályokra figyelmeztető táblákat.

(3) A mélygarázsban a Szolgáltató zárt rendszerű ki- és beléptető rendszert működtet.

(4) A mélygarázs 0-24 óráig, folyamatosan üzemel.


10. §

(1) A mélygarázs parkolóhelyeit igénybe lehet venni:

a) a helyszínen váltott kártyával,

b) nappali bérlettel 6.00-18.00 óráig,

c) éjszakai bérlettel 18.00-8.00 óráig,

d) egész napos bérlettel 0.00-24.00 óráig,

e) Kombinált plusz bérlettel 0.00-24.00 óráig.


(2) A mélygarázsra váltott éves bérlet – a Kombinált plusz bérletet is ideértve - a váltást követő naptól, a váltást követő év január 10. napjáig érvényes. Az évközben - legkésőbb szeptember 30. napjáig - megváltott bérletek ára az egész éves bérlet árának hónapok szerint elosztott arányos része. A megvásárolt Kombinált plusz bérlet használatának feltétele, hogy a felszíni parkoló használatára jogosító matrica és a mélygarázsba történő belépést biztosító – a rendszámot is tartalmazó – kártya egyidejűleg, a gépjármű szélvédője mögé, jól láthatóan és ellenőrizhetően kerüljön elhelyezésre.

(3) A 30 napos, illetve a 7 napos bérlet a megváltás időpontjától érvényes az azt követő 30. illetve 7. napig a bérlettípusnak megfelelő üzemidőben. Hosszabb időszakra is váltható a havidíj többszörösének megfizetésével.

(4) A mélygarázsban lévő parkolóhely nem vehető igénybe 1,9 m magasságot, 5 m hosszúságot meghaladó gépjárművel, továbbá nem használható pótkocsi és utánfutó elhelyezésére.

(5) A mélygarázs nem vehető igénybe a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező, illetve a közlekedésben részt nem vevő reklámozási céllal elhelyezett járművek elhelyezésére.


10/A. §

(1) A mélygarázsban nem vehető igénybe a felszíni parkolóhelyekre megállapított díjfizetési mentesség és kedvezmény.

(2) A védett környezetvédelmi övezetben lakóhellyel rendelkező, de a telken belül gépkocsi beállóval nem rendelkező magánszemélyek a Petőfi téri mélygarázsban jelen rendelet 2. számú mellékletében meghatározott kedvezménnyel vásárolhatnak bérletet, vagy a lakóhelyükhöz legközelebb eső felszíni parkolóban lakossági bérletet vásárolhatnak, figyelemmel az 1. mellékletben felsorolt parkolási zónák szakaszaira (*-gal jelölve).

(3) A bérlet kiadásának feltétele a polgármester által kiállított és a Szolgáltató részére átadott - a jogosultságot bizonyító - engedély.

(4) Amennyiben a város területén konferencia kerül lebonyolításra, melyhez a Petőfi téri mélygarázs parkoló kapacitása elengedhetetlenül szükséges, ez esetben a kedvezményesen kiadott parkolási bérletek a mélygarázsban a konferencia idejére nem használhatók, helyette a Hátulsó utcai,
illetve Rákóczi utcai parkolók vehetők igénybe.


11. §

(1) Ha a mélygarázst igénybevevő a be- és kilépéshez átvett parkolójegyet elveszti, úgy 2800 Ft pótdíj helyszínen történő megfizetését követően hagyhatja el a mélygarázst. Amennyiben az igénybevétel időtartama az egy naptári napot meghaladja, és az igénybevevő a parkolójegyet elveszti, akkor kilépéskor az igénybevétel megkezdésétől eltelt minden naptári nap után köteles a pótdíjat
megfizetni.

(2) A mélygarázs teljes területén a KRESZ szabályai a mérvadóak. A gépjárművek a mélygarázs teljes területén 15 km/h sebességgel közlekedhetnek.

(3) Kötbér (a mélygarázs rendjének megsértése, a mélygarázs használatának nem megfizetése, különösen a forgalmi rendszámmal nem rendelkező járművek leállítása, vagy parkolási díj megfizetése nélküli távozás esetén): 20 000 Ft.

(4) A Kombinált plusz bérlet használata esetén az I. zónának megfelelően pótdíjat kell fizetni, ha

a) a kártyán a rendszám nem látszik,

b) a matrica és a kártya nem a 10. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül elhelyezésre.


Értelmező rendelkezések:
Kombinált plusz bérlet: A felszíni parkolóhelyek, valamint a Petőfi téri mélygarázsban lévő parkolóhelyek mindegyikének használatára jogosító bérletfajta.

Védett környezetvédelmi övezet: a belváros forgalmi rendjéről szóló vonatkozó helyi rendelet szerinti övezet (a Templom utca Liszt Ferenc utca és Fő tér közötti szakasza, a Bünker János Rajnárd köz, a Kolostor utca, a Fő tér, a Fegyvertár utca, az Orsolya tér, a Hátsókapu utca 2-6. közötti szakasza, a Szent György
utca, az Új utca).

A MÉLYGARÁZS IGÉNYBEVÉTELE ELŐTT KÉRJÜK OLVASSA EL A MÉLYGARÁZS HASZNÁLATI RENDJÉT!!!

 
Legújabb híreink
 • IMG_1276.JPG Vihar utáni kármentesítő munkák
  2017.08.11 11:04

  A tegnap esti vihar után a Sopron Holding Zrt. munkatársai már az éjszaka folyamán megkezdték a károk enyhítését. A pusztító erejű időjárás az egész városban fákat döntött ki és faágakat tépett le.

 • tehergkvez-parkgondozó.jpg Álláshirdetéseink
  2017.08.10 09:15

 • innoLignum Sopron 2017
  2017.08.08 10:23

  Nemsokára megnyitja kapuit a 9. innoLignum erdészeti és faipari szakvásár. A szeptember 7-8-9 között megrendezésre kerülő rendezvénysorozaton a kiállítók mellett számtalan program is helyet kapott.

 • Közérdekű!!!
  2017.07.18 19:15

  Közérdekű tájékoztatás!A Sopron Holding Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy távhő beszállítójának a Soproni Erőműnek távvezetékén történt műszaki meghibásodás miatt az Ibolya úti lakótelep és Besenyő lakópark ellátási körzetekben a melegvíz szolgáltatás előre láthatólag 2 napig szünetel.

 • Közérdekű információ - permetezés
  2017.07.07 01:20

  Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy 2017. július 10-11-én 22. 00 óra után a Sopron Holding Zrt. a  ismét elvégzi a  közterületi vadgesztenyefák és platánfák permetezését.

 • Értesítés
  2017.05.24 12:48

  Ezúton értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a rendezvény miatt lezárt várkerületi parkoló helyett, az oda érvényes lakossági vagy I. zónás bérlettel rendelkezők a parkoló lezárásának idejére bérletükkel a környező utcákban (akár másik zónában is) parkolhatnak.

 • DSCN1631.JPG Virágosítás
  2017.05.16 21:27

  Elkezdődtek a 2017-es év virágosítási munkái, hogy a város közterületeinek virágágyásait színpompás virágok borítsák be egész nyáron. A Sopron Holding Zrt.

 • DSCF6820.JPG Növényvédelmi munkák
  2017.05.02 13:49

  A korábbi évekhez hasonlóan idén is megkezdődtek a városban a vadgesztenyefa levélaknázó moly elleni,  és platánfák csipkézőpoloska elleni védekezés.

 • Közérdekű információ - permetezés 4.26
  2017.04.27 15:56

  Közérdekű információ - permetezésTájékoztatjuk a Lakosságot, hogy 2017. április 26-27-én 22. 00 óra után a Sopron Holding Zrt.

 • IMG_8565.JPG Téli, havaria üzemmódba
  2017.04.20 09:21

  Az áprilisi tél komoly kihívás elé állította a Sopron Holding Zrt. munkatársait. A meteorológiai állomás adatai alapján mindezidáig 9,1 mm csapadék esett, amelyhez azonban viharos erejű, közel 91 km/h-s szél is társult, és sok esetben ágleszakadásokhoz és fakidőlésekhez vezetett.

 • Áldott húsvétot!
  2017.04.13 11:13

 • IMG_8279.JPG Vandalizmus Tómalmon
  2017.04.11 16:05

  Összesen 51 fa esett áldozatul egy ismeretlen elkövető pusztításának Tómalmon. A Tómalom soron 36 db oszloptölgy, míg a Tarló sor csemetekert mögötti szakaszán 15 db mezei juhar változat törzse került teljesen vagy részlegesen átvágásra.

 • IMG_8240.JPG Parkosítás a Sütő András szobor körül
  2017.04.07 15:06

  Sütő András, erdélyi magyar író  - Deák tér végén álló - szobrának környezetrendezése zajlott az elmúlt napokban. A munkákat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából a Sopron Holding Zrt.

 • hkp.JPG Átmeneti üzemmód a távfűtésben
  2017.03.31 13:25

  A fűtési időszak az év szeptember 15. napja és a következő év május 15. napja közötti időszak.   A Távhőszolgáltató a városi szintű szolgáltatást akkor köteles megszüntetni, ha a külső levegő napi átlaghőmérséklete egy napon át 14°C, vagy 3 napon át 12°C fölé emelkedik.

 • IMG_7896.JPG Játszóterek tavaszi munkálatai
  2017.03.24 09:49

  A jó idő beköszöntével az emberek szeretnek a szabadban kikapcsolódni. Nincs máshogy ez a gyerekek esetében sem, akik a tavaszi időszakban újra birtokba veszik Sopron játszótereit.

 • DSCF2595.JPG Készülődés március 15-re
  2017.03.14 14:25

  Zajlanak az ünnepre való előkészületek a városban. A Sopron Holding Zrt. Zöldterület-gazdálkodási Divíziója a Petőfi téren végzi tavaszi munkálatokat, mely során a tér oszlopos gyertyánjait és buxusait formára nyírják, az ágyásokat kigazolják, valamint a kiemelt kazettás területeket mulccsal borítják be és eltávolítják a fennakadt szemetet a növényaljzatról.

 • IMG_7502.JPG Erzsébet-kert rongálás
  2017.03.02 13:24

  A több, mint 250 éves múltra visszatekintő soproni Erzsébet-kert 2015-ben uniós pályázat keretein belül teljes felújításon esett át. A rekonstrukciónak köszönhetően a növények és az épületek is az akkori állapotot tükrözik.

 • Tájékoztató
  2017.03.01 11:37

 • o_1asa58v1t1qd2si11o0j15u5te2n.jpg Műfüves pályák Sopronban
  2017.02.27 13:35

  A műfüves pályákról általánosságbanKb. 15-20 évvel ezelőtt – főleg az hideg időjárásnak kitett északi és keleti országokban megjelentek az első műfüves labdarúgó pályák.

 • Agrotrack 2000. Kft..JPG innoLignum 2017
  2017.02.20 10:02

  A Sopron Holding Zrt. szervezésében a 2017. évben is, immár 9. alkalommal is megrendezésre kerül az innoLignum Sopron Erdészeti és Faipari Szakvásár és Rendezvénysorozat!Időpontja: 2017.

 • IMG_3539.JPG Hőközpont korszerűsítés
  2017.02.17 16:12

  A Sopron Holding Zrt. távhő divíziója összesen 84 db hőközpontot üzemeltet a város területén, amelyeknek a nagy többsége új vagy már felújításra került, de 12 központ még részben vagy egészben korszerűsítésre vár.

 • IMG_3028.JPG Véradás
  2017.02.15 15:19

  Rendhagyó munkanap volt a mai a Sopron Holding Zrt. néhány munkavállalója számára, ugyanis 31 fő vállalta, hogy részt vesz a társaság által megszervezett véradáson a Soproni Területi Vérellátóban.

 • 2.jpg Filmforgatás Sopronban
  2017.02.10 21:55

  Hamarosan megkezdődnek a The Crown című filmsorozat egyes jeleneteinek felvételei, melyhez a belváros több részén is el kell távolítani az utcabútorokat.

 • IMG_7232.JPG Nyugalom költözhet a Kodály térre
  2017.02.09 11:34

  Régóta húzódó problémának vet véget a napokban a Sopron Holding Zrt. , amikor az Önkormányzat megrendelése alapján elbontja a Kodály téren lévő régi játszótér maradványait.

 • Irodák kiadók
  2017.02.07 14:10

  Irodák kiadók az Innovációs központban!.

 • 01.JPG Fedett buszváró létesült
  2017.02.01 16:57

  Sopron Aranyhegyi részén a Faller Jenő utcában kedd óta fedett buszmegálló fogadja a buszhoz érkezőket. A buszváró kihelyezését lakossági kezdeményezés valamint képviselői támogatás alapján Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelte meg a Sopron Holding Zrt.

 • Késedelmi pótlék kiszámlázása
  2017.01.30 21:32

  Tisztelt Ügyfelünk! A lakosság egyre nagyobb hányadát érintő kérdés, hogy mi történik akkor, ha egy-egy vagy több számlát nem, vagy csak késedelmesen egyenlítenek ki.

 • IMG_6937.JPG Ön tudja hol van?
  2017.01.28 07:56

   2016 novemberében és decemberében Soron Megyei Jogú Város közgyűlése 3 utca nevével kapcsolatban is határozatot hozott, így a város utcajegyzéke a Perge-Malom köz, Jégmadár utca és Sopronszentmártoni utca elnevezésekkel bővült.

 • DSCF2524.JPG Játszóterek használatának rendje
  2017.01.27 14:41

  A 2016. december 22-én tartott ülésén a Közgyűlés módosította a . jogtar. hu/jr/gen/hjegy_doc. cgi?rendelettar=sopron&dbnum=197&docid=A0600014.

 • IMG_6978.JPG Rongálások, vandalizmus – Várkerület 96.
  2017.01.25 17:11

  A Várkerület 96. szám előtti illemhelyet a Sopron Holding Zrt. a Várkerület revitalizációjának átadása után vette át üzemeltetésbe, és a mellékhelyiségek 0-24 óra között használhatóak voltak a megfelelő 100 Ft-os, vagy 50 eurocentes érme bedobásával, melyet piktogramok is szemléltettek.

 • IMG_7333[1].JPG Felelős állattartás
  2017.01.20 21:22

  Munkánk során évente több mint száz kutyát fogunk be és szállítunk a Sopron Holding Zrt. Gyepmesteri telepére.

 • 15934124_1396426070390766_321915841_o.jpg Hóeltakarítás
  2017.01.08 10:54

  A Sopron Holding Zrt. Közterült-tisztítási Divíziója szombat este 10 óra óta 9 db hótolóval takarítja a város utcáit. Az eddig leesett 13 cm hó és a mínusz 8 ° C körüli hőmérséklet nehéz feladatok elé állítja társaságunkat.

 • DSCN7228.JPG Kutyafuttató létesült Tómalmon
  2017.01.06 13:23

  A felelős állattartáshoz hozzá tartozik, hogy gazdáik a kedvtelésből tartott kutyák elegendő mozgását is biztosítsák. A közterületen való sétáltatás bizonyos helyeken csak pórázzal engedélyezett, máshol pedig a kutyák elengedése azt a kockázatot is magában hordozza, hogy az állat esetleg elszalad, elveszik, megsérül.

 • Egyirányúsítanak két szakaszt
  2017.01.06 11:33

   Várhatóan jövő hét elejétől forgalmi rendváltozás lesz a Deák téren.  Lakossági kezdeményezésre a Deák tér 53-65.

 • 02.jpg Sikerrel zárult az energia audit
  2017.01.05 09:31

  A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2010-ben vezette be az Integrált Irányítási Rendszert, melyet azóta is sikeresen működtet. 2016-ig három rendszer, az ISO 9001:2015 – Minőség Irányítási Rendszer, ISO 14001: 2015 – Környezet Irányítási Rendszer, valamint BS OSHAS 18001:2007, vagyis a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Rendszer alkalmazásával igyekeztünk a minőségi, környezetvédelmi és munkavédelmi elvárásoknak megfelelően dolgozni.

 • IMG_6763.JPG Karácsonyfa gyűjtés
  2017.01.04 09:56

  Az ünnepek elteltével a Sopron Holding Zrt. év eleji feladatai között kiemelkedő szerepet játszik a karácsonyfák begyűjtése. A zöldterület-gazdálkodási divíziója azon lakótelepekről szállítja el a fákat, melyeken zöldterületi munkákat végeznek.

 • TÁJÉKOZTATÁS
  2017.01.03 08:52

  KÖZLEMÉNYTisztelt Érdeklődők, kedves Fogyasztók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016.

Fontos információk

Központi telefon:
 99/514-590

Központi Fax:
☎ 99/514-543

Kapcsolat felvételi űrlap

Email:

Zöld szám

Vonalas telefonokról ingyenesen hívható (üzenetrögzítő):

☎ 06-80/514-600

Mobiltelefonokról hívható számunk (üzenetrögzítő):

☎ 06-99/514-600

TÁVHŐ HIBABEJELENTÉS

☎ 06-99/311-027     (0-24)

HÓÜGYELET

Zöld szám - üzenetrögzítő (0-24)

☎ 06-80/514-600

Email:

Facebook