Gyakran ismételt kérdések

1. Miért fűtünk?

A szolgáltatót a szabályok arra kötelezik, hogy a legrosszabb helyzetű épületrészben is a szabványoknak megfelelő hőmérsékletet biztosítsa, ha külső napi átlaghőmérséklet három egymást követő nap nem éri el a 12°C-t. Ebből következik, hogy adott épületnek, adott esetben egy lakásnak is lehetnek kedvezőbb helyzetben lévő részei, mert rásüt a nap, vasalnak stb. Ha nem tudja az épületrész tulajdonosa befolyásolni, csökkenteni itt a hőbevitelt, helyi túlfűtés keletkezik. A hőbevitelt a szolgáltató csak egy ponton tudja befolyásolni, azt a fentiek szerint optimumra tudja állítani, a többi a hőleadók tulajdonosainak a kezében van.
További információkért kérjük hívja a következő telefonszámot:
Műszaki információ: 99/311-027/13

2. Miért nincs fűtés?

 1. Áramszünet van a hőközpontban, nem működik a keringtetés.
 2. Meleg van. A külső hőmérséklet árnyékban meghaladja a +17°C-t.
 3. Van fűtés, csak nagyon alacsony a radiátor hőmérséklete, mert leszabályozott a radiátor termosztát, vagy a magas külső hőmérséklet miatt alacsony az előremenő víz hőfoka.
 4. Lemondta - vagy nem rendelte meg a közös képviselő.
 5. Meghibásodás, csőtörés miatt megállt a távhőszolgáltatás.

További információkért kérjük hívja a következő telefonszámot:
Éjszakai és ünnepnapi ügyelet: 99/311-027

3. Miért nincs melegvíz?

 1. Áramszünet van a hőközpontban, nem működik a keringtetés.
 2. Nincs víz, azaz hidegvíz sincs. Lehet, hogy csak az Önt kiszolgáló hőközpontban nincs víz!
 3. Csak egy csapnál nincs melegvíz, vagy csak egy lakásban nincs, - helyi dugulás a kifolyónál illetve a használati melegvízmérő szűrője dugult el.
 4. Hosszabb kifolyatás után melegszik csak fel a víz, - leállt a keringtetés, vagy dugulás van a recirkulációs vezetékrendszerben, vagy a rendszeren lévő valamelyik egykaros csaptelep átenged, hidegvíz kerül a melegvíz rendszerbe.

További információkért kérjük hívja a következő telefonszámot:
Éjszakai és ünnepnapi ügyelet: 99/311-027

4. Miért kell nyáron alapdíjat fizetni?

A szolgáltatót a szabályok arra kötelezik, hogy a költségeit két csoportba gyűjtve, két egymást kiegészítő árban kalkulálva határozza meg a fizetendő díjait.
A hődíj a szolgáltatott hőenergia előállításához szükséges földgáz, vásárolt hő, fűtőolaj árát, szállítási költségeit, gáz esetében annak teljesítménydíját fedezi. Mérés alapján, a fűtésnél ma még többnyire légköbméter arányosan kerül szétosztásra a fogyasztók között.
Az alapdíj a tüzelőanyag fenti költségein kívül a hő előállító, - szállító, -szétosztó, -kiszolgáltató, -mérő eszközök üzemeltetésének, karbantartásának, fenntartásának költségeit fedezik. Gyakorlatilag a szolgáltatás működtetésének költségéről van tehát szó. Ezek az elhasznált villamos energia, víz, felhasznált anyagok, eszközök, szolgáltatások, bér és bérjárulékok, adók, kötelező vizsgálatok, hitelesítések, számlák költségeinek halmaza. Hozzá adódik még az éves eredmény, mely a legtöbbször a rendszer felújítására, vagy kötelező átalakítására, bővítésére ad fedezetet. Az éves pénzmennyiséget a fűtött légköbméter arányában felosztva a fogyasztók között tizenkét egyforma részletben kell megfizetni.
További információkért kérjük hívja a következő telefonszámot:
Díjkönyvelés, számlák: 99/514-621; 514-622; 514-623;

5. Hogyan lehet mérhetővé tenni a lakás fűtését?

Először a radiátorok szabályozhatóságát kell megvalósítani, célszerű termosztatikus szelepekkel. Egycsöves fűtési rendszereknél egyéb átalakítás is szükséges.
Legolcsóbb beruházással a költségmegosztók felszereltetésével lehet a lakások hő felhasználását megoszthatóvá tenni. A fogyasztói kör megállapodásában kell rögzíteni a felosztásba bevont radiátorok mennyiségét, ill. az arányok képzésének módszerét. Hátrány, hogy a leolvasásba, értékelésbe külső szolgáltatót kell bevonni, ez radiátoronkénti félezer forintos összegbe kerül, emiatt többnyire csak évente egyszer végzik, és akkor derül ki, mennyivel más a fogyasztása a lakásnak a többiek átlagához képest.
Drágább megvalósítani a lakásonkénti mérést, ehhez általában az egész csőhálózatot át kell szerelni. Többnyire a közösségi terekben elhelyezett mérőberendezések azonban azonnali összehasonlításokat, és előre kalkulálható hőköltséget eredményez. Mindezek mellett elhanyagolható üzemeltetési költséget jelent, csak a mérőállásokat kell a szolgáltató felé jelezni hó végén, hogy az elszámolást a szerint készíthesse.
További információkért kérjük hívja a következő telefonszámot:
Műszaki információ: 99/311-027/13

6. Hogyan lehet csökkenteni az épületek fűtéséhez felhasznált hőmennyiséget?

A megoldás első lépcsője a termosztatikus radiátorszelep.
Az épületbe jutó hő mennyiségét a bent lakók igényeihez lehessen alakítani, célszerűen a helyiségekben külön-külön. A szolgáltatót a szabályok arra kötelezik, hogy a legrosszabb helyzetű épületrészben is a szabványoknak megfelelő hőmérsékletet biztosítsa. A hőbevitelt a szolgáltató csak egy ponton tudja befolyásolni, azt a fentiek szerint optimumra tudja állítani. Ebből következik, hogy adott épületnek, adott esetben egy lakásnak is lehetnek kedvezőbb helyzetben lévő részei, mert rásüt a nap, vasalnak stb. Ha nem tudja az épületrész tulajdonosa befolyásolni, csökkenteni itt a hőbevitelt, helyi túlfűtés keletkezik. A lassú légcserével biztosított lakáshőmérséklet drága pazarlás.
A megoldás második lépcsője az egyéni érdekeltség megteremtése, azaz a fogyasztás mérhetővé tétele.
Kérjük olvassa el a ” Hogyan lehet mérhetővé tenni a lakás fűtését?” bekezdést.
A megoldás harmadik lépcsője a nyílászárók felülvizsgálata, szigetelésének javítása, esetlegesen cseréje. Csere esetén a gépi szellőzés megoldása felülvizsgálandó.
A megoldás további lépcsői az épület illesztéseinek, falazatának szigetelése, a pince és padlásfödémek szigetelése, a gépi szellőzés optimalizálása különböző automatikákkal.
További információkért kérjük hívja a következő telefonszámot:
Műszaki információ: 99/311-027/13

7. Miért fizetünk annyit a fűtésért, amikor nem annyit mutat az óra?

A szolgáltatót a szabályok arra kötelezik, hogy mért energiát szolgáltasson. A mérés helyét a helyi rendeletben a hőközpontokban, a távhőszolgáltató tulajdonában és felügyelete alatt lévő OMH hitelesített mérőberendezésen határozták meg. Itt kerül tehát értékesítésre a hő. A lépcsőházban, és/vagy lakásoknál elhelyezett mérőberendezéseken leolvasott értékek összege és a főmérőnek az értéke közötti mennyiséget, általában fogyasztás arányosan felosztva számítjuk rá az almérőkre, azaz a szétosztó vezetékhálózaton fellépő hőveszteséget is láthatják a számlán, nem csak a lépcsőházban, és/vagy lakásoknál elhelyezett mérőberendezéseken számlálóállásának változását.
További információkért kérjük hívja a következő telefonszámot:
Díjkönyvelés, számlák: 99/514-621; 514-622; 514-623;

8. Garázsfűtés, lépcsőházfűtés megszüntetése miként lehetséges?

A fűtetlenné váló épületrészhez a határoló falaikkal, födémükkel érintkező lakások tulajdonosainak, valamint a közös képviselőnek hozzájárulása szükséges a fűtés megszüntetéséhez. Garázsok esetében a fűtés levágásának feltétele még a lakások felé meglévő határoló szerkezet, legtöbbször a garázs mennyezetének legalább 5 cm vastagságú polisztirol lemez, vagy azzal egyenértékű hőszigetelés elkészítése. A fűtetlen épületrészekben ezután lehetséges a fűtési rendszer levágása, s a megfelelően elvégzett , a szolgáltató által ellenőrzött leválasztást követően szűnik meg a díjfizetési kötelezettség.
További információkért kérjük hívja a következő telefonszámot:
Műszaki információ: 99/311-027/13

9. Hogyan lehetséges a lakás távhővel történő fűtését megszüntetni?

Az érvényes törvények szerint lakáscélra csak fűtött helyiség használható. A távfűtési rendszerről történő leválás szándékával felkeresett tervező szakembernek bizonyítania kell, hogy az épület/épületrész milyen módon jut a szükséges energiához, a leválasztást követően a távfűtési rendszer működőképessége milyen módon tartható fenn. A város egyes területein a levegőtisztaság védelem miatt széndioxid kibocsátás nélküli, vagy teljesítményében korlátozott hőtermelő egység valósítható meg. Az elkészített és egyéb szakhatóságok engedélyével ellátott tervvel kell felkeresni a távhőszolgáltató műszaki gárdáját, s hozzájárulásuk birtokában kezdhető meg a távhőrendszer átalakításának munkálata. A felmerülő költségeket a leválást igénylőnek kell fedezni. A távfűtésről távozó épületrészekben ezután lehetséges a fűtési rendszer levágása, s a megfelelően elvégzett , a szolgáltató által ellenőrzött leválasztást követően szűnik meg a díjfizetési kötelezettség.
További információkért kérjük hívja a következő telefonszámot:
Műszaki információ: 99/311-027/13

10. Amióta termosztatikus radiátor szelepünk van felszerelve, néha csak a radiátor egy része meleg. Nem hiba ez?

Nem. A helyiség hőigényétől, a radiátor méretétől és a rendelkezésre álló fűtővíz hőfokától függ, milyen mértékig melegedik át a radiátor A radiátor szelepeken elhelyezett jelek nem azt mutatják mennyire van nyitva a szelep, hanem azt, hogy milyen meleget fog tartania a helyiségben az automata. Pl. a középállásba állított szelep nem azt jelenti, hogy a radiátoron közepes mennyiségű víz áramlik át folyamatosan. Ebben az állásban elképzelhető, hogy alkalmanként zárt állapotba kerül a szelep, ilyenkor a radiátor hideg lesz. Néha pedig kinyit és ilyenkor meleg lesz a radiátort. Nem hiba a radiátorok részleges melegedése, a szelep által beengedett kis vízmennyiségek olykor nem tudják teljes terjedelemben átmelegíteni a hőleadót.  Mindez történik anélkül, hogy változtatnánk a radiátor szelepálláson. A helyiség hőmérséklete kis eltéréssel állandó lesz. Ha alacsonyabb, vagy magasabb hőmérsékletet kívánnak a lakrészükben, fordítsák a szelepet az óramutató járásával ellentétes vagy azonos irányba. (kisebb - nagyobb számok).

Figyelem, fontos! A fűtési szezont követően nyári melegek időszakában a radiátorokon található szelepeket teljesen nyitott állásban tartva lehet a hosszú távú pontos működést biztosítani. Zárt szelepek mellett a következő fűtési időszakra szelepletapadás, vagy rosszabb esetben hőérzékelő test sérülés következhet be.

11. Mi befolyásolja egy lakás fűtési költségét (hőigényét)?

Sajnos sok az a szempont, amit vizsgálni kell ahhoz, hogy részletekbe menően felderíthető legyen a fűtésnél elszökő meleg helye. A helyiségek tényleges hőmérséklete fontos alapadat. Elterjedt vélemény szerint 1°C magasabb hőmérséklet 6%-os hőenergia többlettel tartható fenn. Ezért érdemi kérdés, a csökkentett fűtési hőmérsékletek időtartamának aránya, a csökkentés alatt tartott tényleges hőfok.

Külön kérdéskör a határoló szerkezetek jósága, az alkalmazott anyagok, a beépítések szakszerűsége. Ennek része még a belső elrendezés, tapéták, belső falburkolások anyaga. Tájolás, kitettség, szellőzés intenzitása, bejárati ajtó tömörsége. Lépcsőházi tér hőmérséklete.

Egyéb az adott lakásban felhasznált egyéb energia mennyisége. Csak e bementi oldalt feltüntetve: villany, gáz, melegvíz mennyisége. Hányan tartózkodnak a térben, milyen tevékenységet folytatnak?

 Miért-e sok feltétel? Egy GJ hőt fogyaszt el egy hónap alatt az a hőleadó, melynek a zsinór (folyamatos) teljesítménye 386Watt. (csak a nagyságrendhez: a legkisebb radiátor fele teljesítménnyel, vagy egy nagyobb csillár, vagy egy nagy LCD TV, vagy két felnőtt +három gyerek nyugalomban ennyi hőt ad le).

12. Mit tehetünk a fűtési kiadások csökkentéséért?

A komfort érzet megőrzése mellett csökkentse a belső tér hőmérsékletét. Javaslataink: hideg szeles időben nedves, nem vizes kézfejjel vizsgálják végig a nyílászárok környékét. Mennyi levegő áramlik be, illetve nehezebb meghatározni a szélnek ellentétes oldalon, hogy mennyi levegő áramlik ki az ablakok résein, bejárati ajtónál. Füstölő pálcával a légáramlat sokat elárulhat. Hibát javítani, javítatni. Figyelni a beépítési hézagokra is, könyöklőknél, redőny működtetéseknél, tokoknál, panelok illesztési hézagainál. Tenyérrel ellenőrizni a különböző sarkok, nyílászárók tokjai melletti falfelületek hőmérsékletét. Ha túl hidegek, még páralecsapódás is lehet ezeken a felületeken, - penészesedési veszély léphet fel. Vastag kárpittal, esetleg polisztirol takarólécekkel, felületekkel javítani rajtuk. Egész belső falfelületet nem ajánljuk szigetelni. A külső falak mentén elhelyezett zárt szekrénysor, esetleg vastag anyagú drapéria csökkenti a hő leadást, növeli a hő komfort érzetet. Radiátor fölé-elé lógó függöny (a radiátort látni lehessen a lakótérből, azt ne takarja le a függöny) hatása szintén komfort növelő.

Növelni a fűtés csökkentés mértékét, főleg átmeneti időben, amikor távol vannak a lakástól, ill. az alvás időtartama alatt. Fagymentes időben egy-két lakrész teljes kizárása a fűtésből a csökkentés alatt.

Intenzíven, rövid ideig tartson a szellőztetés. Vizsgálni a gépi szellőzés által eltávolított levegő mennyiségét.  A szellőztetés időtartamát. Honnan érkezik a lakásba a pótlevegő? Mennyire hideg?

13.  Hogyan történik a költségmegosztók elszámolása?

A fűtési szezonban a lépcsőházra jutó fogyasztás a lakók lakásának fűtött légtérfogata alapján kerül szétosztásra. Egy évben egyszer – április 30 – a költségmegosztót felszerelő cég kiolvassa az adatokat. Az általunk számlázott lépcsőházi fogyasztást osztja újra a fenti cég a mérőkön mért fogyasztási arányok és a szerződésben rögzített megállapodások szerint. Az újra osztás eredményét megküldi a közös képviselőnek, majd a társasház szerződést köt velünk annak számlában történő megjelentetéséről.

14. Mikor és hogyan lehet a melegvízóra állását jelenteni?

A melegvízóra állását negyedévente köteles az ügyfél felénk jelenteni. Teheti ezt telefonon, emailben, papír alapon, vagy személyesen is. Minden negyedév utolsó munkahetében történik a diktálás.

15. Mit kell tenni tulajdonos/fizető változása esetén?

Lakás eladásakor, vásárlásakor, lakás kiutalásakor, illetve visszaadáskor irodánkat keresse fel a régi és az új díjfizető. A régi díjfizető hozzon magával egy távhőszolgáltatási számlát, és ha rendelkezik a fogyasztási hely melegvíz-mérővel, akkor közösen olvassák le a mérőállást. Az adásvételi szerződést is hozzák magukkal. Kérjük a díjfizető változást haladéktalanul szíveskedjenek bejelenteni, a távhő törvény értelmében 15 nap áll rendelkezés. A korábbi időpontú változásoknál a bejelentés időpontjától számítjuk azt.

 

Legújabb híreink
 • IMG_1276.JPG Vihar utáni kármentesítő munkák
  2017.08.11 11:04

  A tegnap esti vihar után a Sopron Holding Zrt. munkatársai már az éjszaka folyamán megkezdték a károk enyhítését. A pusztító erejű időjárás az egész városban fákat döntött ki és faágakat tépett le.

 • tehergkvez-parkgondozó.jpg Álláshirdetéseink
  2017.08.10 09:15

 • innoLignum Sopron 2017
  2017.08.08 10:23

  Nemsokára megnyitja kapuit a 9. innoLignum erdészeti és faipari szakvásár. A szeptember 7-8-9 között megrendezésre kerülő rendezvénysorozaton a kiállítók mellett számtalan program is helyet kapott.

 • Közérdekű!!!
  2017.07.18 19:15

  Közérdekű tájékoztatás!A Sopron Holding Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy távhő beszállítójának a Soproni Erőműnek távvezetékén történt műszaki meghibásodás miatt az Ibolya úti lakótelep és Besenyő lakópark ellátási körzetekben a melegvíz szolgáltatás előre láthatólag 2 napig szünetel.

 • Közérdekű információ - permetezés
  2017.07.07 01:20

  Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy 2017. július 10-11-én 22. 00 óra után a Sopron Holding Zrt. a  ismét elvégzi a  közterületi vadgesztenyefák és platánfák permetezését.

 • Értesítés
  2017.05.24 12:48

  Ezúton értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a rendezvény miatt lezárt várkerületi parkoló helyett, az oda érvényes lakossági vagy I. zónás bérlettel rendelkezők a parkoló lezárásának idejére bérletükkel a környező utcákban (akár másik zónában is) parkolhatnak.

 • DSCN1631.JPG Virágosítás
  2017.05.16 21:27

  Elkezdődtek a 2017-es év virágosítási munkái, hogy a város közterületeinek virágágyásait színpompás virágok borítsák be egész nyáron. A Sopron Holding Zrt.

 • DSCF6820.JPG Növényvédelmi munkák
  2017.05.02 13:49

  A korábbi évekhez hasonlóan idén is megkezdődtek a városban a vadgesztenyefa levélaknázó moly elleni,  és platánfák csipkézőpoloska elleni védekezés.

 • Közérdekű információ - permetezés 4.26
  2017.04.27 15:56

  Közérdekű információ - permetezésTájékoztatjuk a Lakosságot, hogy 2017. április 26-27-én 22. 00 óra után a Sopron Holding Zrt.

 • IMG_8565.JPG Téli, havaria üzemmódba
  2017.04.20 09:21

  Az áprilisi tél komoly kihívás elé állította a Sopron Holding Zrt. munkatársait. A meteorológiai állomás adatai alapján mindezidáig 9,1 mm csapadék esett, amelyhez azonban viharos erejű, közel 91 km/h-s szél is társult, és sok esetben ágleszakadásokhoz és fakidőlésekhez vezetett.

 • Áldott húsvétot!
  2017.04.13 11:13

 • IMG_8279.JPG Vandalizmus Tómalmon
  2017.04.11 16:05

  Összesen 51 fa esett áldozatul egy ismeretlen elkövető pusztításának Tómalmon. A Tómalom soron 36 db oszloptölgy, míg a Tarló sor csemetekert mögötti szakaszán 15 db mezei juhar változat törzse került teljesen vagy részlegesen átvágásra.

 • IMG_8240.JPG Parkosítás a Sütő András szobor körül
  2017.04.07 15:06

  Sütő András, erdélyi magyar író  - Deák tér végén álló - szobrának környezetrendezése zajlott az elmúlt napokban. A munkákat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából a Sopron Holding Zrt.

 • hkp.JPG Átmeneti üzemmód a távfűtésben
  2017.03.31 13:25

  A fűtési időszak az év szeptember 15. napja és a következő év május 15. napja közötti időszak.   A Távhőszolgáltató a városi szintű szolgáltatást akkor köteles megszüntetni, ha a külső levegő napi átlaghőmérséklete egy napon át 14°C, vagy 3 napon át 12°C fölé emelkedik.

 • IMG_7896.JPG Játszóterek tavaszi munkálatai
  2017.03.24 09:49

  A jó idő beköszöntével az emberek szeretnek a szabadban kikapcsolódni. Nincs máshogy ez a gyerekek esetében sem, akik a tavaszi időszakban újra birtokba veszik Sopron játszótereit.

 • DSCF2595.JPG Készülődés március 15-re
  2017.03.14 14:25

  Zajlanak az ünnepre való előkészületek a városban. A Sopron Holding Zrt. Zöldterület-gazdálkodási Divíziója a Petőfi téren végzi tavaszi munkálatokat, mely során a tér oszlopos gyertyánjait és buxusait formára nyírják, az ágyásokat kigazolják, valamint a kiemelt kazettás területeket mulccsal borítják be és eltávolítják a fennakadt szemetet a növényaljzatról.

 • IMG_7502.JPG Erzsébet-kert rongálás
  2017.03.02 13:24

  A több, mint 250 éves múltra visszatekintő soproni Erzsébet-kert 2015-ben uniós pályázat keretein belül teljes felújításon esett át. A rekonstrukciónak köszönhetően a növények és az épületek is az akkori állapotot tükrözik.

 • Tájékoztató
  2017.03.01 11:37

 • o_1asa58v1t1qd2si11o0j15u5te2n.jpg Műfüves pályák Sopronban
  2017.02.27 13:35

  A műfüves pályákról általánosságbanKb. 15-20 évvel ezelőtt – főleg az hideg időjárásnak kitett északi és keleti országokban megjelentek az első műfüves labdarúgó pályák.

 • Agrotrack 2000. Kft..JPG innoLignum 2017
  2017.02.20 10:02

  A Sopron Holding Zrt. szervezésében a 2017. évben is, immár 9. alkalommal is megrendezésre kerül az innoLignum Sopron Erdészeti és Faipari Szakvásár és Rendezvénysorozat!Időpontja: 2017.

 • IMG_3539.JPG Hőközpont korszerűsítés
  2017.02.17 16:12

  A Sopron Holding Zrt. távhő divíziója összesen 84 db hőközpontot üzemeltet a város területén, amelyeknek a nagy többsége új vagy már felújításra került, de 12 központ még részben vagy egészben korszerűsítésre vár.

 • IMG_3028.JPG Véradás
  2017.02.15 15:19

  Rendhagyó munkanap volt a mai a Sopron Holding Zrt. néhány munkavállalója számára, ugyanis 31 fő vállalta, hogy részt vesz a társaság által megszervezett véradáson a Soproni Területi Vérellátóban.

 • 2.jpg Filmforgatás Sopronban
  2017.02.10 21:55

  Hamarosan megkezdődnek a The Crown című filmsorozat egyes jeleneteinek felvételei, melyhez a belváros több részén is el kell távolítani az utcabútorokat.

 • IMG_7232.JPG Nyugalom költözhet a Kodály térre
  2017.02.09 11:34

  Régóta húzódó problémának vet véget a napokban a Sopron Holding Zrt. , amikor az Önkormányzat megrendelése alapján elbontja a Kodály téren lévő régi játszótér maradványait.

 • Irodák kiadók
  2017.02.07 14:10

  Irodák kiadók az Innovációs központban!.

 • 01.JPG Fedett buszváró létesült
  2017.02.01 16:57

  Sopron Aranyhegyi részén a Faller Jenő utcában kedd óta fedett buszmegálló fogadja a buszhoz érkezőket. A buszváró kihelyezését lakossági kezdeményezés valamint képviselői támogatás alapján Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelte meg a Sopron Holding Zrt.

 • Késedelmi pótlék kiszámlázása
  2017.01.30 21:32

  Tisztelt Ügyfelünk! A lakosság egyre nagyobb hányadát érintő kérdés, hogy mi történik akkor, ha egy-egy vagy több számlát nem, vagy csak késedelmesen egyenlítenek ki.

 • IMG_6937.JPG Ön tudja hol van?
  2017.01.28 07:56

   2016 novemberében és decemberében Soron Megyei Jogú Város közgyűlése 3 utca nevével kapcsolatban is határozatot hozott, így a város utcajegyzéke a Perge-Malom köz, Jégmadár utca és Sopronszentmártoni utca elnevezésekkel bővült.

 • DSCF2524.JPG Játszóterek használatának rendje
  2017.01.27 14:41

  A 2016. december 22-én tartott ülésén a Közgyűlés módosította a . jogtar. hu/jr/gen/hjegy_doc. cgi?rendelettar=sopron&dbnum=197&docid=A0600014.

 • IMG_6978.JPG Rongálások, vandalizmus – Várkerület 96.
  2017.01.25 17:11

  A Várkerület 96. szám előtti illemhelyet a Sopron Holding Zrt. a Várkerület revitalizációjának átadása után vette át üzemeltetésbe, és a mellékhelyiségek 0-24 óra között használhatóak voltak a megfelelő 100 Ft-os, vagy 50 eurocentes érme bedobásával, melyet piktogramok is szemléltettek.

 • IMG_7333[1].JPG Felelős állattartás
  2017.01.20 21:22

  Munkánk során évente több mint száz kutyát fogunk be és szállítunk a Sopron Holding Zrt. Gyepmesteri telepére.

 • 15934124_1396426070390766_321915841_o.jpg Hóeltakarítás
  2017.01.08 10:54

  A Sopron Holding Zrt. Közterült-tisztítási Divíziója szombat este 10 óra óta 9 db hótolóval takarítja a város utcáit. Az eddig leesett 13 cm hó és a mínusz 8 ° C körüli hőmérséklet nehéz feladatok elé állítja társaságunkat.

 • DSCN7228.JPG Kutyafuttató létesült Tómalmon
  2017.01.06 13:23

  A felelős állattartáshoz hozzá tartozik, hogy gazdáik a kedvtelésből tartott kutyák elegendő mozgását is biztosítsák. A közterületen való sétáltatás bizonyos helyeken csak pórázzal engedélyezett, máshol pedig a kutyák elengedése azt a kockázatot is magában hordozza, hogy az állat esetleg elszalad, elveszik, megsérül.

 • Egyirányúsítanak két szakaszt
  2017.01.06 11:33

   Várhatóan jövő hét elejétől forgalmi rendváltozás lesz a Deák téren.  Lakossági kezdeményezésre a Deák tér 53-65.

 • 02.jpg Sikerrel zárult az energia audit
  2017.01.05 09:31

  A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2010-ben vezette be az Integrált Irányítási Rendszert, melyet azóta is sikeresen működtet. 2016-ig három rendszer, az ISO 9001:2015 – Minőség Irányítási Rendszer, ISO 14001: 2015 – Környezet Irányítási Rendszer, valamint BS OSHAS 18001:2007, vagyis a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Rendszer alkalmazásával igyekeztünk a minőségi, környezetvédelmi és munkavédelmi elvárásoknak megfelelően dolgozni.

 • IMG_6763.JPG Karácsonyfa gyűjtés
  2017.01.04 09:56

  Az ünnepek elteltével a Sopron Holding Zrt. év eleji feladatai között kiemelkedő szerepet játszik a karácsonyfák begyűjtése. A zöldterület-gazdálkodási divíziója azon lakótelepekről szállítja el a fákat, melyeken zöldterületi munkákat végeznek.

 • TÁJÉKOZTATÁS
  2017.01.03 08:52

  KÖZLEMÉNYTisztelt Érdeklődők, kedves Fogyasztók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016.

Fontos információk

Központi telefon:
 99/514-590

Központi Fax:
☎ 99/514-543

Kapcsolat felvételi űrlap

Email:

Zöld szám

Vonalas telefonokról ingyenesen hívható (üzenetrögzítő):

☎ 06-80/514-600

Mobiltelefonokról hívható számunk (üzenetrögzítő):

☎ 06-99/514-600

TÁVHŐ HIBABEJELENTÉS

☎ 06-99/311-027     (0-24)

HÓÜGYELET

Zöld szám - üzenetrögzítő (0-24)

☎ 06-80/514-600

Email:

Facebook