Mélygarázs Petőfi tér

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY A SOPRONI ÁLLANDÓ LAKCÍMMEL RENDELKEZŐ MAGÁNSZEMÉLYEK A FELSZÍNI ZÓNABÉRLETEK, VALAMINT A PETŐFI TÉRI MÉLYGARÁZS BÉRLETEINEK ÁRÁBÓL 50 % KEDVEZMÉNYRE JOGOSULTAK.


SOPRONI SZÉKHELYŰ CÉGEK ESETÉBEN AZ 50 %-OS KEDVEZMÉNY A FELSZÍNI ZÓNABÉRLETEKNÉL ÉRVÉNYESÍTHETŐ.


A DÍJAKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT HONLAPUNKON A PARKOLÁSI DÍJTÉTELEK ALATT TALÁLNAK.

TISZTELT ÜGYFELEINK!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a mélygarázs esetenként előforduló telítődése miatt a különböző típusú bérletekből kiadható mennyiségek korlátozása vált szükségessé. Az aktuálisan rendelkezésre álló bérlettípusokról a helyszínen a diszpécser tud információt adni. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a fizető parkolás rendjéről szóló módosított 11/2010. (VI. 30.) számú 2012. január 01. napjától hatályos rendelete az alábbiak szerint rendelkezik a Sopron, Petőfi téri mélygarázzsal kapcsolatos szolgáltatásainak, területének igénybevételéről, használatáról. A rendelet területi hatálya Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területének „Várakozási övezet” KRESZ-táblával megjelölt parkolóhelyeire (továbbiakban: parkolóhely), melyet a rendelet 1. számú melléklete tartalmaz, valamint a Petőfi téri mélygarázsban létesített fizető várakozóhelyekre terjed ki, melynek üzemeltetője a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban Szolgáltató).

Parkolási rendszer maximális várakozási időtartamai és díjtételei
2020. január 01. napjától
  (a díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák)

Parkolójegy díja (Ft/óra)

  nappal (8:00 – 18:00) éjszaka (18:00 – 8:00)
személygépkocsi 480 250
motorkerékpár 480 250

 

Bérletek díja (személygépkocsira és motorkerékpárokra vonatkozik)

Sorsz. Megnevezés

Éves
(Ft/év)

30 napos 10/A.§ (1) bekezdés szerinti
jogosultak kedvezménye
10/A.§ (2) bekezdés szerinti
jogosultak kedvezménye
7 napos
1. Nappali bérlet 241.300 24.130 50% 20% -
2. Éjszakai bérlet 158.750 15.875 50% 20% -
3. Egész napos bérlet 355.600 35.560 50% 20% 10.000

c) Kezelési költség (esetenként) 508.- Ft

d) A bérlet elvesztése esetén a tulajdonos 1.524.-Ft cseredíj megfizetése mellett kérheti új bérlet kibocsátását.

Bérletvásárlás, számlaadás, elérhetőségek

Bérletvásárlás:

a -1. szinten lévő diszpécser helységben, minden nap 06:00 órától 20:00 óráig

Elérhetőségek

  Telefon E-mail
Információs/ diszpécser szolgálat +3630/834-37-09 petofi.ter.melygarazs@sopronholding.hu


A Petőfi téri mélygarázs beléptető rendszerének használata

Alkalmi parkolóvendégek

1. Hajtson a bejárati sorompóhoz! A terminálon található zöld gomb megnyomásával kérjen jegyet! A jegy elvétele után a sorompó felnyílik, majd az áthaladás után automatikusan záródik. Az áthaladás megkezdésére 30 másodperce van
2. Állítsa le a járművet egy szabad parkolóhelyre! Húzza be a kéziféket, az ajtókat és ablakokat gondosan zárja be! A lift vagy a lépcsőház használatával elhagyhatja a parkolóházat. A bejáratnál kapott jegyet vigye magával!
3. A visszaérkezéskor, mielőtt a járművéhez megy, egyenlítse ki a parkolási díjat a lépcsőházban vagy a liftek földszinti előterében található fizetőautomatánál! Csúsztassa a jegyet vonalkóddal felfelé a jelzett nyílásba! Az automata kijelzőjéről olvassa le a fizetendő díjat! Fizessen a jelzett érmékkel és/vagy bankjegyekkel! Vegye el a kártyát és a visszajáró pénzt! Igény esetén a megfelelő gombbal kérjen fizetési igazoló szelvényt! Figyelem! A fizetéstől számított 15 percen belül el kell hagynia a
parkolóházat. Ennél hosszabb idő eltelte esetén a többlet parkolás díját az automatánál kell megfizetnie.
4. A járművel hajtson a kijárati sorompóhoz! A jegyet csúsztassa vonalkóddal felfelé a terminál kártyaolvasó nyílásába! Az érvényesség ellenőrzése után a sorompó felnyílik, majd az áthaladás után automatikusan záródik.

 Bérlőkártyával rendelkező parkolóvendégek

1. Hajtson a bejárati sorompóhoz! A terminálon található kártyaolvasó nyílásába csúsztassa be bérlőkártyáját vonalkóddal felfelé! Az érvényesség ellenőrzése után vegye el a kártyát! Ezután a sorompó felnyílik, majd az áthaladás után automatikusan záródik.
2. Állítsa le a járművet egy szabad parkolóhelyre! Húzza be a kéziféket, az ajtókat és ablakokat gondosan zárja be! A lift vagy a lépcsőház használatával elhagyhatja a parkolóházat.
3. Visszatérés után hajtson a kijárati sorompóhoz! A bérlőkártyát csúsztassa a terminál kártyaolvasó termináljába vonalkóddal felfelé! Az érvényesség ellenőrzése után vegye el a kártyáját, ezután a sorompó felnyílik, majd az áthaladás után automatik
usan záródik.

Elveszített vagy olvashatatlan jegy esetén1.

1. Menjen a fizetőautomatához! Az érintőképernyőn található „Elveszett jegy” gombot nyomja meg!
2. Fizesse ki a jelzett összeget a megfelelő érmék és/vagy bankjegyek segítségével!
3. Vegye el és vigye magával az automata által nyomtatott bizonylatot, melyen a kihajtási kód szerepel!
4. Hajtson a kijárati sorompóhoz! A terminál billentyűzetén üsse be a kihajtási kódot! Az érvényesség ellenőrzése után vegye el a kártyáját, ezután a sorompó felnyílik, majd az áthaladás után automatikusan záródik.

5. melléklet az57/2009. (XII. 22.) Sopron Város Önkormányzati rendelethez

SOPRON PETŐFI TÉRI MÉLYGARÁZS HASZNÁLATÁNAK RENDJE

1.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1.A mélygarázs szolgáltatásainak, területének igénybevétele, használata kizárólag a mélygarázs tulajdonosa, hasznosítója illetve megbízásából üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető) és a parkolóhelyet parkolás céljából igénybe vevő ügyfél, illetve bérlő (továbbiakban: Bérlő, együttesen: Felek) között érvényes létrejött és hatályos használati illetve bérleti szerződésben (továbbá: Bérleti Szerződés) foglaltak szerint, aszerződés megkötése után engedélyezett.
1.2.Rövid idejű parkolás esetén Felek között a –rövid lejáratú–Bérleti Szerződés a parkolási belépőjegy automatából történő  kézhezvétellel jön létre (ha tulajdonos a mélygarázs igénybevételéért, használatáért díjat nem szed, akkor a mélygarázs területére való behajtással jön létre), és a parkolási díj megfizetését követően (kivéve díjmentes parkolás) a mélygarázs parkolt járművel történő elhagyásával szűnik meg abban az esetben,amennyiben Bérlő a létesítményt szabályszerűen használta, és kártérítési kötelezettsége Üzemeltető felé nemállapítható meg. Amennyiben Bérlő kártérítési kötelezettsége állapítható meg, úgy a Bérleti Szerződés a kár rendezésével vagyFelek erre vonatkozó külön megállapodásával szűnik meg.
1.3. Bérletes parkolás esetén Felek között a Bérleti Szerződés a szerződés aláírásával jön létre, és az abban foglalt feltételek szerint hatályos.
1.4.Bérlő a Bérleti Szerződés megkötésével egyben nyilatkozik, hogy a mélygarázs használatára vonatkozójelen szabályozást megismerte, kijelenti, hogy az előírt kötelmeket maradéktalanul tudomásul vette, azokat–kötelező érvénnyel–betartja, valamint megszerzi a jogot, hogy gépjárművét a garázsterületen belül, a rendelkezésre álló szabad parkolóhelyeken leállítsa.
1.5. Tűzveszélyes rakományt szállító illetve gázüzemű járművel behajtani, azt a mélygarázsban leállítani TILOS!
1.6. A parkoló-vagy tároló helyen éghető folyadékot, éghető gázt–a gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével–tárolni TILOS! Üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejteni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet folytatni, berendezésen javítást végezni a mélygarázs területén TILOS!
1.7. Aki tűzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a mélygarázs tűzjelzésre rendszeresített eszközein keresztül és / vagy személyesen a mélygarázs biztonsági illetve információs szolgálatánál.
1.8.A mélygarázsban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban rögzített tűzveszélyességi osztályba sorolhatóanyagok tárolása TILOS!
1.9. Dohányzás és nyílt láng használata TILOS! Tűz esetén minden, nem a tűz eloltásával foglalkozó személynek a mélygarázst a legrövidebb úton – a kijelölt menekülési útvonalakon keresztül–el kell hagynia.
1.10. CO VESZÉLY jelzés esetén a mélygarázst minden személynek a legrövidebb úton –a kijelölt menekülési útvonalakon keresztül–el kell hagynia.
1.11. A mélygarázsba kerékpárral lehajtani TILOS, kerékpárt a rámpákon csak tolni szabad!
1.12.A rámpákon gyalogosan illetve a mélygarázs bármely területén gördeszkával, görkorcsolyával közlekedni balesetveszélyes és TILOS!
1.13.Az Üzemeltető engedélye nélkül a mélygarázs teljes területén TILOS alkalmi-, kereskedelmi-, reklám-,propaganda tevékenység folytatása, megállító táblák, falragaszok, szórólapok, stb. elhelyezése, utcazene szolgáltatása. TILOS fényképezni, filmfelvételt készíteni, csomagot, poggyásztőrizetlenül hagyni.
1.14. 14 év alatti személyek csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak a mélygarázsban.
1.15. A mélygarázsban minden személy csak saját felelősségére tartózkodhat.
1.16. TILOS koldulni, kéregetni!
1.17. TILOS bármely olyan tevékenység
folytatása, amely közerkölcsöt sért!
1.18. Forgalmi rendszámmal nem rendelkező járművek leállása a garázsba csak Üzemeltetővel történő
előzetes egyeztetés és külön megállapodás alapján megengedett.
1.19. Bérlő–bérletes parkolás esetén–köteles Üzemeltetővel minden elérhetőségét (értesítési cím, vezetékesés mobil telefonszám, munkahely címe, telefonszáma) írásban közölni, és azok esetleges változásaithaladéktalanul írásban bejelenteni.

2.MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

2.1.A mélygarázs teljes területén a KRESZ szabályai érvényesek. Gépjárművek a mélygarázs teljes területén,beleértve a le és kihajtó rámpákat is, maximum 15 km/h sebességgel közlekedhetnek. Az összekötő-és gyalogosutakat, a be-és kijáratokat, a menekülési útvonalakat, a tűzoltóság illetve a technikai személyzet számára fenntartott vagy bármely más okból forgalom elől elzárt területeket TILOS leállított járművekkel vagy más tárgyakkal eltorlaszolni.
2.2. Üzemeltető utasításait Bérlő mindenkor maradéktalanul köteles teljesíteni.
2.3. A járművet leállítása után szabályszerűen be kell zárni, és a garázst haladéktalanul el kell hagyni. A motor hosszas járatása TILOS! Gépjárművön karbantartási, tisztítási és javítási munkálatok a garázs területén nemvégezhetők. Ez alól kivétel az elszállítandó gépjármű szükségszerű üzembe helyezése, melyet csak a garázs személyzete vagy megbízottja végezhet.
2.4. Bérlő, a garázs berendezésében okozott kárt haladéktalanul köteles Üzemeltetőnek bejelenteni. A garázs elkerülhető szennyeződéseinek eltakarításával járó költségeket okozója köteles megtéríteni.
2.5. A garázs területén minden technikai és közlekedés biztonsági berendezéshez nyúlni TILOS, kivéve veszély helyzet esetén a vészjelző berendezések használatát (pl.: tűzjelző), továbbá a szolgáltatás berendezéseit (pl. szociális helyiségek).
2.6. A mélygarázs területén érvényes közlekedési szabályok megszegése esetén Bérlő a díjszabásban rögzített összegű külön eljárási díjat köteles fizetni. A díj megfizetésével azonban Üzemeltető ezen összeget meghaladó kár megtérítése iránti igénye változatlanul fennmarad.

3.ÜZEMELTETŐ FELELŐSSÉGE

3.1. Üzemeltető kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy a jármű parkolásához szükséges helyet használható állapotban Bérlő rendelkezésére bocsátja. Üzemeltető nem köteles a garázst fűteni, padlózatot folyamatosan száraz állapotban tartani, továbbá a járműveket illetve azokon/azokban és a garázs területén található tárgyakat felügyelni, őrizni vagy megóvni,
3.2. Üzemeltető kizárólag azokért a károkért tartozik felelősséggel, amelyeket ő maga, személyzete vagy kisegítő személyzete–akikért a vonatkozó jogszabályok alapján felel–szándékosan vagy gondatlan magatartásával okozott. Harmadik személy által okozott károkért Üzemeltető nem felel.
3.3. Lopásból, gépkocsi feltörésből, harmadik személy egyéb erőszakos cselekményéből eredő esetleges károk illetékes rendőrkapitányságnak történő bejelentése Bérlő kötelezettsége.
3.4. Az Üzemeltető a mélygarázs telepített megfigyelő rendszerének felvételeit csak jogi személynek, szervezetnek kötelesrendelkezésre bocsátani.
3.5. Üzemeltető nem felel olyan károkért, amelyeket közvetve vagy közvetlenül vis major okoztak.

4.BÉRLŐ FELELŐSSÉGE

4.1. Bérlő a mélygarázsba telepített egyéb szolgáltatásokat kizárólag saját felelősségére és kárveszélyére veheti igénybe. Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a járműben hagyott tárgyakért, értékekért, a jármű állagáért, stb.
4.2.A mélygarázs területén őrizetlenül hagyott, ismeretlen eredetű csomagokat Üzemeltető–a csomag felnyitása illetve a csomag tartalmának vizsgálata nélkül–megsemmisíti, vagy megsemmisítésre elszállíttatja. Ezen intézkedésekből adódóan keletkező esetleges károkért Üzemeltető semmilyen felelősséggel nem tartozik.
 

5.DÍJAK ÉS DÍJFIZETÉS

5.1. A díjak és díjtételek megállapítására a tulajdonos jogosult.
5.2. Üzemeltető az érvényes parkolási díjakat, illetve a nyitvatartási időt a mélygarázsban elhelyezett hirdetményein teszi közzé, illetve a Bérleti Szerződésekben rögzíti.
5.3. Mozgáskorlátozott kártya a mélygarázsban nem jogosít díj mentességre.
5.4. A mélygarázsból kihajtani csak a parkolási díj megfizetését követően illetve érvényes bérlettel szabad. Amennyiben Bérlő parkolási díj megfizetése nélkül kísérli meg elhagyni a mélygarázst, úgy ha nem tudja kétséget kizáróan bizonyítani parkolási idejét, Üzemeltető a díjszabásban közzétett napoknak megfelelő parkolási díjat követelhet. Ezen felül Üzemeltető a mélygarázs rendjének megsértése miatt a 6. pontok szerintiköveteléseket érvényesítheti.
5.5. Amennyiben egy jármű két vagy több parkolóhelyet is elfoglal, akkor–a helyfoglalás mértékének megfelelően–többletdíjat kell fizetni.

6.KAUCIÓ, KÁRTÉRÍTÉSI KÖLTSÉGEK, BIZTOSÍTÉK

6.1. Amennyiben Bérlő parkolójegyét elveszíti, köteles személyi adatait az eljáró személyzet részére jegyzőkönyvbe diktálni, okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, forgalmi engedély) azonosítás, adategyeztetés, ellenőrzés céljából felmutatni, és az eseményről készült jegyzőkönyvet aláírni. Ha hosszabb parkolási idő nem bizonyítható, úgy Bérlő a díjszabásban közzétett napoknak megfelelő parkolási díjat köteles megfizetni Üzemeltető részére.
6.2. A mélygarázs használatának megfizetése, különösen a forgalmi rendszámmal nem rendelkező járművek leállítása vagy parkolási díj megfizetése nélküli távozás esetén Üzemeltető a díjszabás szerinti erre az esetre meghatározott díj kötbérként való megfizetését követelheti Bérlőtől. Mindezen felül Üzemeltető követelheti minden, a mélygarázs rendjének megsértésével kapcsolatos ráfordításának, különösen rendőrségi vizsgálatok, szakértők alkalmazása, javítási munkálatok miatt felmerült költségek, ügyvédi költségek, stb. megtérítését.
6.3. Amennyiben Felek írásban másképpen nem rendelkeznek, úgy Üzemeltetőt, mint zálogjogosultat jelen szerződéssel kapcsolatos követelései kielégítésére, a járműre, illetve annak tartalmára szerződésen alapuló zálogjog is megilleti. Felek megállapodnak abban, hogy zálogjogosult, amennyiben Bérlő fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, jogosult a zálogtárgyat zálogtárgyak értékesítésével foglalkozó személynek vagy árverés szervezésére jogosult személynek átadni, az eladási árból követeléseit kielégíteni. A maradványösszeggel Üzemeltető köteles Bérlő felé elszámolni.

7.AZ ÉRVÉNYESSÉG IDŐTARTAMA, A JÁRMŰ ELTÁVOLÍTÁSA

7.1. Egyéb megállapodás hiányában a folyamatos parkolás leghosszabb időtartama 4 hét. Üzemeltető jogosulta mélygarázsban parkoló járművet tartalmával együtt Bérlő veszélyére és költségére a garázsból eltávolítani, és díjfizetési kötelezettség nélküli közlekedési területen leállítani, a járművet garázson belül áthelyezni, és saját döntése szerint biztosítani, hogy Bérlő a járművel Üzemeltető, vagy annak személyzete közreműködése nélkülne tudjon a garázsból kihajtani, vagy a 6.3. pont szerint értékesíteni, ha:–a leghosszabb parkolási idő lejárt, és ezt megelőzően a Bérlőt vagy a forgalmi engedély tulajdonosát írásban erről értesítették, az értesítés pedig eredménytelen volt, vagy ha a jármű értéke az esedékes bérleti díjat nyilvánvalóan nem haladja meg,–a járműből folyik az üzemanyag vagy más (tűzveszélyes, maró, irritáló, etc.) folyékony anyag, a jármű füstöl, vagy egyéb hibái veszélyeztetik, vagy akadályozzák a mélygarázs üzemeltetését, –a jármű forgalmi engedéllyel nem rendelkezik, vagy a parkolás ideje alatt a forgalmi engedélye érvényét veszíti,–a járművet nem szabályszerűen, a közlekedést akadályozó módon, illetve előre lefoglalt helyre állították le.
7.2. Üzemeltetőt a jármű garázsból történő eltávolításáig a parkolási díjszabásnak megfelelő díj illeti meg.

8. A TELJESÍTÉS HELYE, ILLETÉKESSÉG

8.1. A teljesítés helye Sopron, Petőfi téri mélygarázs (Sopron, Petőfi tér hrsz.168/1 és 168/2), mely parkolóhelyének használatára vonatkozóan a Bérleti Szerződést kötötték, illetve amelyben a rövid időre szóló parkolási jegyet kiváltották.
8.2. Elérhetőségek:
Információs/diszpécser szolgálat: +36 30/ 834-37-09
petofi.ter.melygarazs@sopronholding.hu
Mélygarázs művezető: +36 30/ 450-43-67
sopronholding@sopronholding.hu
8.3.Jelen szabályozásban nem érintett kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
 

Mélygarázs működésére vonatkozó rendelkezések

9. §
(1) A Szolgáltató köteles elhelyezni a mélygarázs bejárata előtt

a) a szabad férőhelyek számát,

b) a magasságkorlátozást és

c) a minimum óradíjtételt tartalmazó információs eszközt.

(2) A Szolgáltató köteles elhelyezni a mélygarázsban:

a) a Szolgáltató nevét, címét,

b) az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét,

c) a várakozási díj és pótdíj összegét járműfajtánként,

d) a várakozási díj megfizetésének módját,

e) a mélygarázs használatának rendjét,

f) a közlekedési rendnek megfelelő kötelező haladási és elsőbbségadási szabályokra figyelmeztető táblákat.

(3) A mélygarázsban a Szolgáltató zárt rendszerű ki- és beléptető rendszert működtet.

(4) A mélygarázs 0-24 óráig, folyamatosan üzemel.


10. §

(1) A mélygarázs parkolóhelyeit igénybe lehet venni:

a) a helyszínen váltott kártyával,

b) nappali bérlettel 6.00-18.00 óráig,

c) éjszakai bérlettel 18.00-8.00 óráig,

d) egész napos bérlettel 0.00-24.00 óráig,

e) Kombinált plusz bérlettel 0.00-24.00 óráig.


(2) A mélygarázsra váltott éves bérlet – a Kombinált plusz bérletet is ideértve - a váltást követő naptól, a váltást követő év január 31. napjáig érvényes. Az évközben - legkésőbb szeptember 30. napjáig - megváltott bérletek ára az egész éves bérlet árának hónapok szerint elosztott arányos része. A megvásárolt Kombinált plusz bérlet használatának feltétele, hogy a felszíni parkoló használatára jogosító matrica és a mélygarázsba történő belépést biztosító – a rendszámot is tartalmazó – kártya egyidejűleg, a gépjármű szélvédője mögé, jól láthatóan és ellenőrizhetően kerüljön elhelyezésre.

(3) A 30 napos, illetve a 7 napos bérlet a megváltás időpontjától érvényes az azt követő 30. illetve 7. napig a bérlettípusnak megfelelő üzemidőben. Hosszabb időszakra is váltható a havidíj többszörösének megfizetésével.

(4) A mélygarázsban lévő parkolóhely nem vehető igénybe 1,9 m magasságot, 5 m hosszúságot meghaladó gépjárművel, továbbá nem használható pótkocsi és utánfutó elhelyezésére.

(5) A mélygarázs nem vehető igénybe a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező, illetve a közlekedésben részt nem vevő reklámozási céllal elhelyezett járművek elhelyezésére.


10/A. §

(1) A mélygarázsban nem vehető igénybe a felszíni parkolóhelyekre megállapított díjfizetési mentesség és kedvezmény.

(2) A védett környezetvédelmi övezetben lakóhellyel rendelkező, de a telken belül gépkocsi beállóval nem rendelkező magánszemélyek a Petőfi téri mélygarázsban jelen rendelet 2. számú mellékletében meghatározott kedvezménnyel vásárolhatnak bérletet, vagy a lakóhelyükhöz legközelebb eső felszíni parkolóban lakossági bérletet vásárolhatnak, figyelemmel az 1. mellékletben felsorolt parkolási zónák szakaszaira (*-gal jelölve).

(3) A bérlet kiadásának feltétele a polgármester által kiállított és a Szolgáltató részére átadott - a jogosultságot bizonyító - engedély.

(4) Amennyiben a város területén konferencia kerül lebonyolításra, melyhez a Petőfi téri mélygarázs parkoló kapacitása elengedhetetlenül szükséges, ez esetben a kedvezményesen kiadott parkolási bérletek a mélygarázsban a konferencia idejére nem használhatók, helyette a Hátulsó utcai,
illetve Rákóczi utcai parkolók vehetők igénybe.


11. §

(1) Ha a mélygarázst igénybevevő a be- és kilépéshez átvett parkolójegyet elveszti, úgy 2800 Ft pótdíj helyszínen történő megfizetését követően hagyhatja el a mélygarázst. Amennyiben az igénybevétel időtartama az egy naptári napot meghaladja, és az igénybevevő a parkolójegyet elveszti, akkor kilépéskor az igénybevétel megkezdésétől eltelt minden naptári nap után köteles a pótdíjat
megfizetni.

(2) A mélygarázs teljes területén a KRESZ szabályai a mérvadóak. A gépjárművek a mélygarázs teljes területén 15 km/h sebességgel közlekedhetnek.

(3) Kötbér (a mélygarázs rendjének megsértése, a mélygarázs használatának nem megfizetése, különösen a forgalmi rendszámmal nem rendelkező járművek leállítása, vagy parkolási díj megfizetése nélküli távozás esetén): 20 000 Ft.

(4) A Kombinált plusz bérlet használata esetén az I. zónának megfelelően pótdíjat kell fizetni, ha

a) a kártyán a rendszám nem látszik,

b) a matrica és a kártya nem a 10. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül elhelyezésre.


Értelmező rendelkezések:
Kombinált plusz bérlet: A felszíni parkolóhelyek, valamint a Petőfi téri mélygarázsban lévő parkolóhelyek mindegyikének használatára jogosító bérletfajta.

Védett környezetvédelmi övezet: a belváros forgalmi rendjéről szóló vonatkozó helyi rendelet szerinti övezet (a Templom utca Liszt Ferenc utca és Fő tér közötti szakasza, a Bünker János Rajnárd köz, a Kolostor utca, a Fő tér, a Fegyvertár utca, az Orsolya tér, a Hátsókapu utca 2-6. közötti szakasza, a Szent György
utca, az Új utca).

A MÉLYGARÁZS IGÉNYBEVÉTELE ELŐTT KÉRJÜK OLVASSA EL A MÉLYGARÁZS HASZNÁLATI RENDJÉT!!!

 
Legújabb híreink
 • Álláshirdetések
  2021.09.29 02:02

  A Sopron Holding Zrt.   munkatársat keres az alábbi munkakörbe:    TEHERGÉPJÁRMŰ-VEZETŐ               Elvárás:                                  - „C” kategóriás jogosítványElőnyt jelent:                             - műszaki végzettség                                          -  GKI képesítés                                                                                    -  hasonló területen szerzett tapasztalat                                            - soproni lakhely         PARKGONDOZÓ                            Elvárás:                 alapfokú végzettség                                                    Előnyt jelent:          kertészeti munkában szerzett tapasztalatJelentkezni:   telefonon +36 99 514-612 ,  vagyszemélyesen a Lófuttató utcai telephelyen (Lidl mellett) munkanapokon 08-14 óráig, vagy az  allas@sopronholding.

 • Felszíni parkolás
  2021.09.20 07:03

  Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,  hogy a városvezetés döntése alapján meghosszabbított  2020-ban érvényes éves zóna vagy kombinált felszíni parkolóbérletek érvényessége  2021.

 • Melegvíz-szolgáltatás szünetel
  2021.09.13 06:40

 • Vadgesztenye-platán permetezés
  2021.08.30 11:32

  K Ö Z É R D E K Ű  K Ö Z L E M É N Y!  PERMETEZÉS! Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy aSopron Holding Zrt.

 • Tisztelt használtcikk árusítók
  2021.07.01 11:36

  .

 • Műszaki hibaelhárítás!
  2021.06.04 11:41

         .

 • Ügyfélszolgálat 2021.05.31-től
  2021.05.28 13:20

  Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Sopron Holding Zrt. ügyfélszolgálata  2021. május 31.

 • Fűnyírás.JPG Tavaszi teendők
  2021.05.03 09:31

  A  Sopron Holding Zöldterület-gazdálkodási Divíziója szervezett csapatokban végzi a zöldfelületek gondozását. A kora tavaszi időszakban a város utcasorfáinak pótlására pl: a Bajcsy-Zsilinszky, Tóth Antal, Béke utcában és a Villa soron, valamint nagyobb fák kiültetésére, pl: Tómalmi kutyafuttatóban került sor.

 • Kiadó Irodák
  2021.03.18 07:15

  Az INNOVÁCIÓS KÖZPONTBAN     (Inkubátorház - Sopron, Verő József u.

 • Rólunk írták
  2020.10.21 10:15

  A legkorszerűbb gázkazánnal biztosítják a távhőszolgáltatást Sopronban  2020.

 • Rólunk írták
  2020.02.06 05:19

  Távhő: Sopronban 6500 háztartásba jut elA legtisztább energia2020. február 5. Horváth László | PanorámaA kényelmi, gazdaságossági, hatékonysági, környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve a legtisztább energia a távhő.

 • Parkolási díjtételek
  2020.01.15 07:20

  PARKOLÁSI DÍJTÉTELEK 2020 JANUÁR 1-TŐLAZ  ÁRAK AZ ÁFA-T TARTALMAZZÁK!Éves felszíni parkolóbérlet ára soproni állandó bejelentett lakcímhez tartozó zónákban lakók részére        NEM VÁLTOZOTT:         Parkolóbérlet                                  LAKCÍMHEZ TARTOZÓ ZÓNÁBANMagánszemély Sopron Card kedvezménnyel  Első gépkocsira4 265 Ft3 840 Ft  Második gépkocsira8 535 Ft7 680 Ft  Harmadik gépkocsira8 535 Ft7 680 Ft         Felszíni parkolóbérlet árak:          Felszíni parkolóbérlet árak:ÁLLANDÓ soproni lakos, soproni székhelyű cégNEM ÁLLANDÓ soproni lakosSopronCard kedvezménnyelKizárólagos használatú parkolók  KOMBINÁLT BÉRLETÉves ( Ft/év)124 800 Ft199 680 Ft112 320 Ft-  30 napos 12 480 Ft19 968 Ft11 232 Ft-  10 napos4 160 Ft4 160 Ft4 160 Ft-  I.

 • Petőfi téri mélygarázs 2020 januártól
  2019.12.20 09:49

  Tisztelt Ügyfeleink!  Ezúton hívjuk fel figyelmüket, hogy Sopron Megyei Jogú Város Önkormány­zatának Közgyűlése 2020.

 • 103.jpg Tavaszi virágzás
  2019.04.25 09:14

  Tavaszi virágzás.

 • Parkoló bérlet vásárlás elektronikusan
  2019.01.17 11:44

  Ezúton értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy elindult az internetes parkolóbérlet-vásárlás. . mininform. hu/sopron/">https://eberlet.

 • Parkolási tájékozató
  2018.01.30 10:43

  Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a parkolási rendelet októberi módosítása alapján 2018. január 1-től bővült a fizető parkoló övezet.

 • Konferencia- és tárgyalóterem bérlés
  2017.11.09 12:18

  Konferenciaterem és tárgyalóterem bérlési lehetőség az Innovációs Központban .

 • Tájékoztató
  2017.03.01 11:37

 • Késedelmi pótlék kiszámlázása
  2017.01.30 21:32

  Tisztelt Ügyfelünk! A lakosság egyre nagyobb hányadát érintő kérdés, hogy mi történik akkor, ha egy-egy vagy több számlát nem, vagy csak késedelmesen egyenlítenek ki.

 • TÁJÉKOZTATÁS
  2017.01.03 08:52

  KÖZLEMÉNYTisztelt Érdeklődők, kedves Fogyasztók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016.

Fontos információk

Központi telefon:
+36 99 514 600

Ügyfélszolgálat:

/A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CVL. törvény előírásainak megfelelően a telefonos beszélgetést rögzítjük. A hangfelvételt 5 évig megőrizzük és az azonosító szám alapján kérésre elektronikus másolatot készítünk./

+36 99 514 614/1

Kapcsolat felvételi űrlap

Email:

TÁVHŐ HIBABEJELENTÉS

+36 99 311 027     (0-24)

TÁVHŐ ÓRAÁLLÁS BEJELENTÉS

HÓÜGYELET

Üzenetrögzítős telefonszám:

+36 30 160 1900

Email:

Facebook