Gyakran ismételt kérdések

1. Miért fűtünk?

A szolgáltatót a szabályok arra kötelezik, hogy a legrosszabb helyzetű épületrészben is a szabványoknak megfelelő hőmérsékletet biztosítsa, ha külső napi átlaghőmérséklet három egymást követő nap nem éri el a 12°C-t. Ebből következik, hogy adott épületnek, adott esetben egy lakásnak is lehetnek kedvezőbb helyzetben lévő részei, mert rásüt a nap, vasalnak stb. Ha nem tudja az épületrész tulajdonosa befolyásolni, csökkenteni itt a hőbevitelt, helyi túlfűtés keletkezik. A hőbevitelt a szolgáltató csak egy ponton tudja befolyásolni, azt a fentiek szerint optimumra tudja állítani, a többi a hőleadók tulajdonosainak a kezében van.
További információkért kérjük hívja a következő telefonszámot:
Műszaki információ: 99/311-027

2. Miért nincs fűtés?

 1. Áramszünet van a hőközpontban, nem működik a keringtetés.
 2. Meleg van. A külső hőmérséklet árnyékban meghaladja a +17°C-t.
 3. Van fűtés, csak nagyon alacsony a radiátor hőmérséklete, mert leszabályozott a radiátor termosztát, vagy a magas külső hőmérséklet miatt alacsony az előremenő víz hőfoka.
 4. Lemondta - vagy nem rendelte meg a közös képviselő.
 5. Meghibásodás, csőtörés miatt megállt a távhőszolgáltatás.

További információkért kérjük hívja a következő telefonszámot:
Éjszakai és ünnepnapi ügyelet: 99/311-027

3. Miért nincs melegvíz?

 1. Áramszünet van a hőközpontban, nem működik a keringtetés.
 2. Nincs víz, azaz hidegvíz sincs. Lehet, hogy csak az Önt kiszolgáló hőközpontban nincs víz!
 3. Csak egy csapnál nincs melegvíz, vagy csak egy lakásban nincs, - helyi dugulás a kifolyónál illetve a használati melegvízmérő szűrője dugult el.
 4. Hosszabb kifolyatás után melegszik csak fel a víz, - leállt a keringtetés, vagy dugulás van a recirkulációs vezetékrendszerben, vagy a rendszeren lévő valamelyik egykaros csaptelep átenged, hidegvíz kerül a melegvíz rendszerbe.

További információkért kérjük hívja a következő telefonszámot:
Éjszakai és ünnepnapi ügyelet: 99/311-027

4. Miért kell nyáron alapdíjat fizetni?

A szolgáltatót a szabályok arra kötelezik, hogy a költségeit két csoportba gyűjtve, két egymást kiegészítő árban kalkulálva határozza meg a fizetendő díjait.
A hődíj a szolgáltatott hőenergia előállításához szükséges földgáz, vásárolt hő, fűtőolaj árát, szállítási költségeit, gáz esetében annak teljesítménydíját fedezi. Mérés alapján, a fűtésnél ma még többnyire légköbméter arányosan kerül szétosztásra a fogyasztók között.
Az alapdíj a tüzelőanyag fenti költségein kívül a hő előállító, - szállító, -szétosztó, -kiszolgáltató, -mérő eszközök üzemeltetésének, karbantartásának, fenntartásának költségeit fedezik. Gyakorlatilag a szolgáltatás működtetésének költségéről van tehát szó. Ezek az elhasznált villamos energia, víz, felhasznált anyagok, eszközök, szolgáltatások, bér és bérjárulékok, adók, kötelező vizsgálatok, hitelesítések, számlák költségeinek halmaza. Hozzá adódik még az éves eredmény, mely a legtöbbször a rendszer felújítására, vagy kötelező átalakítására, bővítésére ad fedezetet. Az éves pénzmennyiséget a fűtött légköbméter arányában felosztva a fogyasztók között tizenkét egyforma részletben kell megfizetni.
További információkért kérjük hívja a következő telefonszámot:
Díjkönyvelés, számlák: 99/514-614; 514-610; 514-611;

5. Hogyan lehet mérhetővé tenni a lakás fűtését?

Először a radiátorok szabályozhatóságát kell megvalósítani, célszerű termosztatikus szelepekkel. Egycsöves fűtési rendszereknél egyéb átalakítás is szükséges.
Legolcsóbb beruházással a költségmegosztók felszereltetésével lehet a lakások hő felhasználását megoszthatóvá tenni. A fogyasztói kör megállapodásában kell rögzíteni a felosztásba bevont radiátorok mennyiségét, ill. az arányok képzésének módszerét. Hátrány, hogy a leolvasásba, értékelésbe külső szolgáltatót kell bevonni, ez radiátoronkénti félezer forintos összegbe kerül, emiatt többnyire csak évente egyszer végzik, és akkor derül ki, mennyivel más a fogyasztása a lakásnak a többiek átlagához képest.
Drágább megvalósítani a lakásonkénti mérést, ehhez általában az egész csőhálózatot át kell szerelni. Többnyire a közösségi terekben elhelyezett mérőberendezések azonban azonnali összehasonlításokat, és előre kalkulálható hőköltséget eredményez. Mindezek mellett elhanyagolható üzemeltetési költséget jelent, csak a mérőállásokat kell a szolgáltató felé jelezni hó végén, hogy az elszámolást a szerint készíthesse.
További információkért kérjük hívja a következő telefonszámot:
Műszaki információ: 99/311-027

6. Hogyan lehet csökkenteni az épületek fűtéséhez felhasznált hőmennyiséget?

A megoldás első lépcsője a termosztatikus radiátorszelep.
Az épületbe jutó hő mennyiségét a bent lakók igényeihez lehessen alakítani, célszerűen a helyiségekben külön-külön. A szolgáltatót a szabályok arra kötelezik, hogy a legrosszabb helyzetű épületrészben is a szabványoknak megfelelő hőmérsékletet biztosítsa. A hőbevitelt a szolgáltató csak egy ponton tudja befolyásolni, azt a fentiek szerint optimumra tudja állítani. Ebből következik, hogy adott épületnek, adott esetben egy lakásnak is lehetnek kedvezőbb helyzetben lévő részei, mert rásüt a nap, vasalnak stb. Ha nem tudja az épületrész tulajdonosa befolyásolni, csökkenteni itt a hőbevitelt, helyi túlfűtés keletkezik. A lassú légcserével biztosított lakáshőmérséklet drága pazarlás.
A megoldás második lépcsője az egyéni érdekeltség megteremtése, azaz a fogyasztás mérhetővé tétele.
Kérjük olvassa el a ” Hogyan lehet mérhetővé tenni a lakás fűtését?” bekezdést.
A megoldás harmadik lépcsője a nyílászárók felülvizsgálata, szigetelésének javítása, esetlegesen cseréje. Csere esetén a gépi szellőzés megoldása felülvizsgálandó.
A megoldás további lépcsői az épület illesztéseinek, falazatának szigetelése, a pince és padlásfödémek szigetelése, a gépi szellőzés optimalizálása különböző automatikákkal.
További információkért kérjük hívja a következő telefonszámot:
Műszaki információ: 99/311-027

7. Miért fizetünk annyit a fűtésért, amikor nem annyit mutat az óra?

A szolgáltatót a szabályok arra kötelezik, hogy mért energiát szolgáltasson. A mérés helyét a helyi rendeletben a hőközpontokban, a távhőszolgáltató tulajdonában és felügyelete alatt lévő OMH hitelesített mérőberendezésen határozták meg. Itt kerül tehát értékesítésre a hő. A lépcsőházban, és/vagy lakásoknál elhelyezett mérőberendezéseken leolvasott értékek összege és a főmérőnek az értéke közötti mennyiséget, általában fogyasztás arányosan felosztva számítjuk rá az almérőkre, azaz a szétosztó vezetékhálózaton fellépő hőveszteséget is láthatják a számlán, nem csak a lépcsőházban, és/vagy lakásoknál elhelyezett mérőberendezéseken számlálóállásának változását.
További információkért kérjük hívja a következő telefonszámot:
Díjkönyvelés, számlák: 99/514-614; 514-610; 514-611;

8. Garázsfűtés, lépcsőházfűtés megszüntetése miként lehetséges?

A fűtetlenné váló épületrészhez a határoló falaikkal, födémükkel érintkező lakások tulajdonosainak, valamint a közös képviselőnek hozzájárulása szükséges a fűtés megszüntetéséhez. Garázsok esetében a fűtés levágásának feltétele még a lakások felé meglévő határoló szerkezet, legtöbbször a garázs mennyezetének legalább 5 cm vastagságú polisztirol lemez, vagy azzal egyenértékű hőszigetelés elkészítése. A fűtetlen épületrészekben ezután lehetséges a fűtési rendszer levágása, s a megfelelően elvégzett , a szolgáltató által ellenőrzött leválasztást követően szűnik meg a díjfizetési kötelezettség.
További információkért kérjük hívja a következő telefonszámot:
Műszaki információ: 99/311-027

9. Hogyan lehetséges a lakás távhővel történő fűtését megszüntetni?

Az érvényes törvények szerint lakáscélra csak fűtött helyiség használható. A távfűtési rendszerről történő leválás szándékával felkeresett tervező szakembernek bizonyítania kell, hogy az épület/épületrész milyen módon jut a szükséges energiához, a leválasztást követően a távfűtési rendszer működőképessége milyen módon tartható fenn. A város egyes területein a levegőtisztaság védelem miatt széndioxid kibocsátás nélküli, vagy teljesítményében korlátozott hőtermelő egység valósítható meg. Az elkészített és egyéb szakhatóságok engedélyével ellátott tervvel kell felkeresni a távhőszolgáltató műszaki gárdáját, s hozzájárulásuk birtokában kezdhető meg a távhőrendszer átalakításának munkálata. A felmerülő költségeket a leválást igénylőnek kell fedezni. A távfűtésről távozó épületrészekben ezután lehetséges a fűtési rendszer levágása, s a megfelelően elvégzett , a szolgáltató által ellenőrzött leválasztást követően szűnik meg a díjfizetési kötelezettség.
További információkért kérjük hívja a következő telefonszámot:
Műszaki információ: 99/311-027

10. Amióta termosztatikus radiátor szelepünk van felszerelve, néha csak a radiátor egy része meleg. Nem hiba ez?

Nem. A helyiség hőigényétől, a radiátor méretétől és a rendelkezésre álló fűtővíz hőfokától függ, milyen mértékig melegedik át a radiátor A radiátor szelepeken elhelyezett jelek nem azt mutatják mennyire van nyitva a szelep, hanem azt, hogy milyen meleget fog tartania a helyiségben az automata. Pl. a középállásba állított szelep nem azt jelenti, hogy a radiátoron közepes mennyiségű víz áramlik át folyamatosan. Ebben az állásban elképzelhető, hogy alkalmanként zárt állapotba kerül a szelep, ilyenkor a radiátor hideg lesz. Néha pedig kinyit és ilyenkor meleg lesz a radiátort. Nem hiba a radiátorok részleges melegedése, a szelep által beengedett kis vízmennyiségek olykor nem tudják teljes terjedelemben átmelegíteni a hőleadót.  Mindez történik anélkül, hogy változtatnánk a radiátor szelepálláson. A helyiség hőmérséklete kis eltéréssel állandó lesz. Ha alacsonyabb, vagy magasabb hőmérsékletet kívánnak a lakrészükben, fordítsák a szelepet az óramutató járásával ellentétes vagy azonos irányba. (kisebb - nagyobb számok).

Figyelem, fontos! A fűtési szezont követően nyári melegek időszakában a radiátorokon található szelepeket teljesen nyitott állásban tartva lehet a hosszú távú pontos működést biztosítani. Zárt szelepek mellett a következő fűtési időszakra szelepletapadás, vagy rosszabb esetben hőérzékelő test sérülés következhet be.

11. Mi befolyásolja egy lakás fűtési költségét (hőigényét)?

Sajnos sok az a szempont, amit vizsgálni kell ahhoz, hogy részletekbe menően felderíthető legyen a fűtésnél elszökő meleg helye. A helyiségek tényleges hőmérséklete fontos alapadat. Elterjedt vélemény szerint 1°C magasabb hőmérséklet 6%-os hőenergia többlettel tartható fenn. Ezért érdemi kérdés, a csökkentett fűtési hőmérsékletek időtartamának aránya, a csökkentés alatt tartott tényleges hőfok.

Külön kérdéskör a határoló szerkezetek jósága, az alkalmazott anyagok, a beépítések szakszerűsége. Ennek része még a belső elrendezés, tapéták, belső falburkolások anyaga. Tájolás, kitettség, szellőzés intenzitása, bejárati ajtó tömörsége. Lépcsőházi tér hőmérséklete.

Egyéb az adott lakásban felhasznált egyéb energia mennyisége. Csak e bementi oldalt feltüntetve: villany, gáz, melegvíz mennyisége. Hányan tartózkodnak a térben, milyen tevékenységet folytatnak?

 Miért-e sok feltétel? Egy GJ hőt fogyaszt el egy hónap alatt az a hőleadó, melynek a zsinór (folyamatos) teljesítménye 386Watt. (csak a nagyságrendhez: a legkisebb radiátor fele teljesítménnyel, vagy egy nagyobb csillár, vagy egy nagy LCD TV, vagy két felnőtt +három gyerek nyugalomban ennyi hőt ad le).

12. Mit tehetünk a fűtési kiadások csökkentéséért?

A komfort érzet megőrzése mellett csökkentse a belső tér hőmérsékletét. Javaslataink: hideg szeles időben nedves, nem vizes kézfejjel vizsgálják végig a nyílászárok környékét. Mennyi levegő áramlik be, illetve nehezebb meghatározni a szélnek ellentétes oldalon, hogy mennyi levegő áramlik ki az ablakok résein, bejárati ajtónál. Füstölő pálcával a légáramlat sokat elárulhat. Hibát javítani, javítatni. Figyelni a beépítési hézagokra is, könyöklőknél, redőny működtetéseknél, tokoknál, panelok illesztési hézagainál. Tenyérrel ellenőrizni a különböző sarkok, nyílászárók tokjai melletti falfelületek hőmérsékletét. Ha túl hidegek, még páralecsapódás is lehet ezeken a felületeken, - penészesedési veszély léphet fel. Vastag kárpittal, esetleg polisztirol takarólécekkel, felületekkel javítani rajtuk. Egész belső falfelületet nem ajánljuk szigetelni. A külső falak mentén elhelyezett zárt szekrénysor, esetleg vastag anyagú drapéria csökkenti a hő leadást, növeli a hő komfort érzetet. Radiátor fölé-elé lógó függöny (a radiátort látni lehessen a lakótérből, azt ne takarja le a függöny) hatása szintén komfort növelő.

Növelni a fűtés csökkentés mértékét, főleg átmeneti időben, amikor távol vannak a lakástól, ill. az alvás időtartama alatt. Fagymentes időben egy-két lakrész teljes kizárása a fűtésből a csökkentés alatt.

Intenzíven, rövid ideig tartson a szellőztetés. Vizsgálni a gépi szellőzés által eltávolított levegő mennyiségét.  A szellőztetés időtartamát. Honnan érkezik a lakásba a pótlevegő? Mennyire hideg?

13.  Hogyan történik a költségmegosztók elszámolása?

A fűtési szezonban a lépcsőházra jutó fogyasztás a lakók lakásának fűtött légtérfogata alapján kerül szétosztásra. Egy évben egyszer – április 30 – a költségmegosztót felszerelő cég kiolvassa az adatokat. Az általunk számlázott lépcsőházi fogyasztást osztja újra a fenti cég a mérőkön mért fogyasztási arányok és a szerződésben rögzített megállapodások szerint. Az újra osztás eredményét megküldi a közös képviselőnek, majd a társasház szerződést köt velünk annak számlában történő megjelentetéséről.

14. Mikor és hogyan lehet a melegvízóra állását jelenteni?

A melegvízóra állását negyedévente köteles az ügyfél felénk jelenteni. Teheti ezt telefonon, emailben, papír alapon, vagy személyesen is. Minden negyedév utolsó munkahetében történik a diktálás.

15. Mit kell tenni tulajdonos/fizető változása esetén?

Lakás eladásakor, vásárlásakor, lakás kiutalásakor, illetve visszaadáskor irodánkat keresse fel a régi és az új díjfizető. A régi díjfizető hozzon magával egy távhőszolgáltatási számlát, és ha rendelkezik a fogyasztási hely melegvíz-mérővel, akkor közösen olvassák le a mérőállást. Az adásvételi szerződést is hozzák magukkal. Kérjük a díjfizető változást haladéktalanul szíveskedjenek bejelenteni, a távhő törvény értelmében 15 nap áll rendelkezés. A korábbi időpontú változásoknál a bejelentés időpontjától számítjuk azt.

 

Legújabb híreink
 • GOMBAVIZSGÁLAT A PIACON
  2024.04.29 09:45

  Tájékoztatjuk a  tisztelt  gombagyűjtőket, hogy 2024.

 • GYŰJTÖTT GOMBA ÁRUSÍTÁSA A PIACON
  2024.04.29 08:42

   Tájékoztatás!       A Soproni Piacon   a   gyűjtött   gomba   árusítása      2024.

 • KÖZTER UTCAGOND ÉS SEGÉDMUNKÁS.jpg Álláshirdetések
  2024.03.14 02:02

  A Sopron Holding Zrt.

 • Tájékoztatás
  2024.01.31 05:09

  A Sörházdombi parkerdőben az erdészeti hatóság engedélye és felügyelete mellett a Sopron Holding Zrt. és munkatársai erdőművelési munkálatokat végeznek. A beteg, elszáradt és balesetveszélyes faegyedeket eltávolítja az alapállomány megóvása mellett.

 • Tájékoztatás
  2024.01.31 05:09

  A Bécsi dombon, a Hubertusz út mellett, önkormányzati területen a vaddisznók kiszorítására bozótirtást és a beteg, tájidegen,  invazív faegyedek eltávolítását végezzük.

 • KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS BOLHAPIAC
  2023.08.22 08:42

  Tisztelt Használtcikk árusítók!2023.

 • KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS PARKOLÁS
  2023.06.26 08:42

  Parkolással kapcsolatos változások 2023 augusztus 1-től.

 • Ügyfélszolgálat 2023 május 15-től
  2023.05.12 11:09

  Ügyfélszolgálat nyitvatartása 2023. május 15-től .

 • Távhő szolgáltatói díjak
  2023.01.25 11:32

                           TÁVHŐ  Szolgáltatói árak  2023.

 • I. zónás lett az Árpád utca
  2022.07.18 11:09

  Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Sopron Megyei Jogú Város közgyűlése 2022. július 1. napjával az Árpád utcai felszíni parkolót az I. zónába sorolta. Az ezt megelőzően vásárolt II.

 • Kiadó Irodák
  2022.02.24 07:15

  Az INNOVÁCIÓS KÖZPONTBAN     (Inkubátorház - Sopron, Verő József u.

 • Rólunk írták
  2020.02.06 05:19

  Távhő: Sopronban 6500 háztartásba jut elA legtisztább energia2020. február 5. Horváth László | PanorámaA kényelmi, gazdaságossági, hatékonysági, környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve a legtisztább energia a távhő.

 • Petőfi téri mélygarázs 2020 januártól
  2019.12.20 09:49

  Tisztelt Ügyfeleink!  Ezúton hívjuk fel figyelmüket, hogy Sopron Megyei Jogú Város Önkormány­zatának Közgyűlése 2020.

 • Parkoló bérlet vásárlás elektronikusan
  2019.01.17 11:44

  Ezúton értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy elindult az internetes parkolóbérlet-vásárlás. . mininform. hu/sopron/">https://eberlet.

 • Parkolási tájékozató
  2018.01.30 10:43

  Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a parkolási rendelet októberi módosítása alapján 2018. január 1-től bővült a fizető parkoló övezet.

 • Konferencia- és tárgyalóterem bérlés
  2017.11.09 12:18

  Konferenciaterem és tárgyalóterem bérlési lehetőség az Innovációs Központban .

 • Tájékoztató
  2017.03.01 11:37

 • Késedelmi pótlék kiszámlázása
  2017.01.30 21:32

  Tisztelt Ügyfelünk! A lakosság egyre nagyobb hányadát érintő kérdés, hogy mi történik akkor, ha egy-egy vagy több számlát nem, vagy csak késedelmesen egyenlítenek ki.

 • TÁJÉKOZTATÁS
  2017.01.03 08:52

  KÖZLEMÉNYTisztelt Érdeklődők, kedves Fogyasztók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016.

Fontos információk

KÖZPONTI ELÉRHETŐSÉGEK

Központi telefon:
+36 99 514 600

Üzenetrögzítős telefonszám:
+36 30 160 1900

Általános e-mail:

Kapcsolat felvételi űrlap

 

TÁVHŐ

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
+36 99 514 614/1 (hétfő-péntek 7:00-14:00)
/A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CVL. törvény előírásainak megfelelően a telefonos beszélgetést rögzítjük. A hangfelvételt 5 évig megőrizzük és az azonosító szám alapján kérésre elektronikus másolatot készítünk./

Távhő üzletszabályzat
Általános közszolgálati hőszolgáltatási szerződés

TÁVHŐ HIBABEJELENTÉS
+36 99 311 027     (0-24)

TÁVHŐ ÓRAÁLLÁS BEJELENTÉS
minden hónap 25. napjától a hónap utolsó munkanapjáig

 

HÓÜGYELET

Üzenetrögzítős telefonszám:
+36 30 160 1900
Email:

Facebook